FELHÍVÁS

2023. június 23., péntek, 15:20

Tisztelt monori lakosok és városunkban működő egyházak, civil szervezetek és gazdasági társaságok!

Monor város 18/2020. (IX. 18.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól önkormányzati rendeletének megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Ezúton tájékoztatom, hogy Monor város Önkormányzata megindította a város településrendezési eszközeinek 9. számú módosítását. A településrendezési eszközök módosításának célja a településen jelentkező fejlesztési szándékok megvalósítása feltételeinek biztosítása. A módosítás 6 területet érint:

 

Módosítással érintett terület sorszáma, módosítás rövid célja

  1. Új különleges beépítésre szánt terület kijelölése

A 0359/80-81-82 hrsz-ú ingatlanok terültén új beépítésre szánt különleges terület kijelölése.

  1. A strázsahegyi Százas pince rendezvényház fejlesztésének biztosítása

A 9529/4, 9529/6-7, 9532, 9533/1, 9543, 9544, 9552, 9553, 9561 hrsz-ú ingatlanokon különleges beépítésre nem szánt terület kijelölése.

  1. A strázsahegyi pincefaluban további szálláshelyek kialakításának biztosítása

A 9746, 9914, 9915 hrsz-ú ingatlanok átsorolása a meglévő különleges beépítésre szánt borgazdaság területfelhasználásba.

  1. Bajcsy Zsilinszky út egy részének tervezett belterületbe vonása

A szabályozási terven a Bajcsy Zsilinszky út egy részén a tervezett belterülethatár jelölés feltüntetése.

  1. A strázsahegyi pincefalu érintett ingatlanjain elővásárlási jog bejegyzése

A strázsahegyi pincefalú 432 db ingatlanán az elővásárlási jog bejegyzése építészeti értékek védelme céljából.

  1. Saroktelek esetében a kialakítható legkisebb telekméret csökkentése

Az Lke3 építési övezetben a 4278 hrsz-ú, az Lf2 építési övezetben a 3060/1 hrsz-ú saroktelkek legkisebb kialakítható telek-méretének csökkentése.

 

A módosítás bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A tervdokumentáció véleményezése a jogszabályoknak megfelelően megkezdődött. Az érintett területekre vonatkozó jelenleg hatályos településszerkezeti és szabályozási tervi részleteket a következő linkre kattintva tekinthetik meg: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Ezúton felkérjük Önöket hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat, a írásban jutassák el az Önkormányzat felé 2023. 07. 10-ig, postai úton a 2200 Monor Kossuth Lajos u. 78-80. illetve elektronikus úton a titkarsag@monor.hu címre.

Monor, 2023. 06. 23.


 

Darázsi Kálmán s.k.

polgármester