Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. május 15., hétfő, 09:07

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Monor Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999 (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999 (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Városi Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999 (IX. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. május 11.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 9/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

 

Monor város kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképtelen törzsvagyonáról

1. melléklet

HRSZ

művelési ág

utcanév

h, m2

010

csatorna

 

0,9196

0101

saját használatú út

 

0,4769

0102

saját használatú út

 

4,5520

0103

saját használatú út

 

0,2295

0105

csatorna

 

0,2368

0107

csatorna

 

6,4073

0108/5

árok

 

0,0840

0109

árok

 

0,2322

0111/2

saját használatú út

 

0,7296

0115

árok

 

0,6132

0117/11

közút

 

0,1248

0119

saját használatú út

 

0,1705

012

csatorna

 

0,0776

0120

közút

 

4,0180

0121

saját használatú út

 

0,4560

0125

saját használatú út

 

0,1059

013 39

út

Napsugárról nyíló

0,0713

013/22

saját használatú út

 

0,3907

0130

saját használatú út

 

0,3168

0134/240

saját használatú út

 

0,4655

0134/242

saját használatú út

 

0,0308

0134/197

saját használatú út

 

0,0812

0134/202

saját használatú út

 

0,0788

0134/204

saját használatú út

 

0,0468

0134/213

saját használatú út

 

0,0427

0134/215

saját használatú út

 

0,0365

0134/219

saját használatú út

 

0,0353

0134/221

saját használatú út

 

0,0304

0134/225

saját használatú út

 

0,0548

0134/227

saját használatú út

 

0,0357

0134/234

saját használatú út

 

0,0596

0134/236

saját használatú út

 

0,0299

0135/2

saját használatú út

 

1,0818

014/15

saját használatú út

 

0,6680

015

saját használatú út

 

0,0887

0167

saját használatú út

 

0,8804

017

saját használatú út

 

0,3518

0171

saját használatú út

 

0,8201

0173

saját használatú út

 

0,2928

0174/13

saját használatú út

 

0,5153

0241/2

közút

 

1,0342

0280/81

saját használatú út

 

0,0442

0280/82

saját használatú út

 

0,1084

0280/84

saját használatú út

 

0,0608

0285/10

saját használatú út

 

0,1465

0296

közút

 

0,5632

0298/30

közút

 

0,2338

03

közút

 

1,9626

0305/22

közút

 

0,1042

0308

saját használatú út

 

0,1647

0310

csatorna

 

0,3090

0312

saját használatú út

 

0,3145

0315

árok

 

0,2620

0316/4

saját használatú út

 

0,3888

0316/8

árok

 

0,1359

0317/1

saját használatú út

 

0,1063

0318/34

saját használatú út

 

0,0342

0318/35

saját használatú út

 

0,0265

0318/36

saját használatú út

 

0,0476

032/1

saját használatú út

 

0,0652

032/3

saját használatú út

 

0,9834

0321

közút

 

0,3800

0322/4

tanya (vízmű)

 

0,1812

0323

saját használatú út

 

0,1850

0326

saját használatú út

 

0,9202

0327

közút

 

1,1776

0328

saját használatú út

 

0,3757

0333

csatorna

Kistói út

0,2914

0333

csatorna

 

0,2914

0334/4

saját használatú út

 

0,2938

0339

csatorna

 

0,4379

0344/8

saját használatú út

 

0,0237

0349

saját használatú út

 

0,7260

0350/135

közforgalom elől elzárt magánút

Kertész utca

0,2281

0351

saját használatú út

 

0,7474

0352/1

közút

 

0,1394

0352/2

közút

 

0,4451

0357/2

közút

 

0,1565

0358

közút

 

0,2744

0359/32

közút

 

0,3976

0360

közút

 

0,0310

0361/1

árok

 

1,1666

0363

közút

 

0,0874

0365

saját használatú út

 

0,1066

0367/26

saját használatú út

 

0,1439

0367/69

árok

 

0,5490

0369

közút

 

0,2430

0371

saját használatú út

 

1,6738

0373

árok

 

1,4053

0376/1

saját használatú út

 

0,4617

0377/2

csatorna

 

0,4317

0377/4

csatorna

 

0,7899

0378

közút

 

0,4465

038

saját használatú út

Gép u.

0,3612

0382/5

út

Jókai u.

0,1538

0385

saját használatú út

 

0,4765

0386/6

út és gazd. épület (szennyvíztisztító)

Jókai utca

3,4163

0387/2

saját használatú út

 

0,5343

0389

saját használatú út

 

0,1437

0391/1

csatorna

 

1,0784

0391/3

csatorna

 

0,7959

0392

saját használatú út

 

1,0613

0393/24

saját használatú út

 

0,2959

0394/1

csatorna

 

0,3726

049

saját használatú út

 

0,2532

05/3

közút

Strázsahegyi út

1,6926

05/4

közút

Locsodi út

0,7010

050

saját használatú út

 

1,3973

053/1

saját használatú út

 

0,3130

053/3

saját használatú út

 

0,0722

055

saját használatú út

 

3,2842

060/34

saját használatú út

 

0,1983

060/36

saját használatú út

 

0,0762

061/1

saját használatú út

 

0,4328

061/3

saját használatú út

 

0,3427

064

saját használatú út

 

1,4430

068/2

saját használatú út

 

1,7376

071/1

saját használatú út

 

1,7767

071/3

sajáthasználatú út

 

0,6286

074/8

saját használatú út

 

0,4795

075

saját használatú út

 

0,5496

077

közút

 

1,0015

08/3

saját használatú út

 

0,1625

08/5

saját használatú út

 

1,5207

080/4

közút

 

0,0701

080/12

közút

 

0,1271

086

saját használatú út

 

0,2137

088/1

közút

 

0,9755

089/3

szemétlerakó telep

 

3,1768

090

közút

dr Csanádi György u.

0,8709

091

közút

 

0,2164

094/2

saját használatú út

 

0,0936

094/4

saját használatú út

 

0,0701

095

saját használatú út

 

0,5602

095

saját használatú út

 

0,5602

099

csatorna

 

0,1037

10086

közút

 

0,0094

10139/5

közút

 

0,1069

10403

közút

 

0,0043

10436/3

közút

 

0,0665

10537/3

saját használatú út

 

0,1317

10547/7

közút

 

0,0453

10614/2

csatorna

 

2125,0000

10701/3

csatorna

 

0,0342

10709/2

közút

 

0,0180

10960/7

csatorna

 

1,1155

11179/4

csatorna

 

0,0391

11638

temető

 

0,2421

11646/3

közterület

Malomhegy u.

0,0851

11647/5

közút

 

0,0148

8056

közút 11653/4

Szőlőhegy u.

0,1681

11654/3

közút

 

0,1129

8093

helyi közút (11655/10)

Nagydiófa u.

0,0166

11682/5

út

 

0,2461

11702/1

út (Nagydiófa utca toldalék)

Nagydiófa u.

0,0164

12701

közút

 

0,1410

12702

közút

 

0,1336

12703

közút

 

0,0346

12704

közút

 

0,0335

12705

közút

 

0,0223

12706

közút

 

0,2935

12707

közút

 

0,0087

12708

közút

 

0,3208

12709

közút

 

0,3740

12710

közút

 

0,0076

12711

közút

 

0,0133

12712

közút

 

0,0054

12713

közút

 

0,0514

12714

közút

 

0,0058

12715

közút

 

0,1456

12716

közút

 

0,0115

12717

közút

 

0,2104

12718

közút

 

0,0058

12719

közút

 

0,0180

12720

közút

 

0,1086

12721

közút

 

0,0550

12722

közút

 

0,0482

12723

közút

 

0,0252

12724

közút

 

0,0234

12725

közút

 

0,0230

12726

közút

 

0,0302

12727

közút

 

0,0396

12728

közút

 

0,0424

12729

közút

 

0,0227

12730

közút

 

0,0489

12731

közút

 

0,2140

12732

közút

 

0,0900

12733

közút

 

0,1302

12734

közút

 

0,0348

12735

közút

 

0,0252

12736

közút

 

0,1676

12737

közút

 

0,0712

12738

közút

 

0,0784

12739

közút

 

0,0267

12740

közút

 

0,0086

12741/1

közút

 

9875,0000

12742

közút

 

0,0144

12743

közút

 

0,0108

12744

közút

 

0,0071

12745

közút

 

0,0259

12747

közút

 

0,0208

12748

közút

 

0,1511

12749

közút

 

0,0493

12750

közút

 

0,0561

12751

közút

 

0,0659

12752

közút

 

0,0295

12753

közút

 

0,0431

12754

közút

 

0,1306

12755

közút

 

0,0669

12756

közút

 

0,0927

12757

közút

 

0,0745

12758

közút

 

0,0320

12759

közút

 

0,0101

12760

közút

 

0,0061

12761

közút

 

0,0201

12762

közút

 

0,0130

12763

közút

 

0,2055

12764

közút

 

0,0108

12765

közút

 

0,0702

12766

közút

 

0,0730

12767

közút

 

0,0395

12768

közút

 

0,1245

12769

közút

 

0,1000

12770

közút

 

0,0366

12771

közút

 

0,1446

12772

közút

 

0,0244

12773

közút

 

0,1536

12774

közút

 

0,0630

12775

közút

 

0,0298

12776

közút

 

0,0220

12777

közút

 

0,0863

12778

közút

 

0,0863

12779

közút

 

0,0863

12780

közút

 

0,0863

12781

közút

 

0,0863

12782

közút

 

0,0863

12783

közút

 

0,0432

12784

közút

 

0,0432

12785

közút

 

0,0432

12786

közút

 

0,0431

12787

közút

 

0,0432

12788

közút

 

0,0431

12789

közút

 

0,0864

12790

közút

 

0,0971

12791

közút

 

0,2374

13276

közterület

Halas u.

0,0954

13278

árok

Halas u.

0,0233

13284/2

közterület

Tó u.

0,2929

13285

árok

Tó u.

0,0242

13288

közterület

Ybl Miklós u.

1,7259

13292/1

közterület

Halas u.

0,2981

13292/2

közterület

Blaha Lujza u.

0,2140

13292/4

közterület

Völgy u.

0,1095

13292/9

közterület

Aradi u.

0,2689

13294/19

közterület

Blaha Lujza u.

0,3675

13298

közterület

Temesvári u.

0,2397

13320

közterület

Temesvári u.

0,1190

13321

közterület

Koos Károly u.

0,2178

13325

közterület

 

0,0831

13593

saját használatú út

 

0,4356

13594/14

saját használatú út

 

0,0800

13594/8

közút

 

0,0800

13595

helyi közút

 

0,2563

13597/4

közút

 

0,2351

13679

saját használatú út

 

0,0900

13687

közterület

Lőcsei u.

0,9549

13830

csatorna

 

0,1580

13834

közút

 

0,1579

13836

csatorna

 

0,0583

13901

közút

 

0,3341

13908

közút

 

0,1434

2401/7

köztér-közpark

 

0,2958

2406/6

közterület

 

0,1066

2425/15

közterület

Németh Ágoston u.

0,1888

2432

közterület

Németh Ágoston u.

0,2162

2441

közterület

Petőfi Sándor u.

0,2744

2449

közterület

Dózsa György u.

0,9411

2472/1

közterület

Mátyás király u.

0,2341

2472/2

közterület

Kiss Ernő u

0,2219

2531

közterület

Virág u.

1,5879

2532

közterület

 

0,1520

2533/2

közterület

Mátyás király u.

0,0008

2553

közterület

 

0,1162

2593

közterület

Petőfi Sándor u.

0,1852

2610

közterület

 

0,1002

2643

közterület

Széchenyi u.

1,1204

2670

közterület

Wesselényi u.

0,8296

2677

közterület

 

0,1759

2700

közterület

Petőfi Sándor u.

0,4854

2733

közterület

Hunyadi János u.

0,5176

2764

közterület

Baross Gábor u.

0,4334

2796

közterület

Móricz Zsigmond u.

1,5907

2797

közpark

Móricz Zsigmond u.

0,6269

2815

közterület

Mártírok u.

0,3311

2843

közterület

 

0,4224

2880

közterület

Esze Tamás u.

0,5105

2922

közterület

Damjanich u.

0,6293

2966

közterület

Kistói út

1,9071

2995

közterület

Fillér u.

0,2362

3003

közterület

Jósika u.

0,2080

3015

közterület

Fráter György u.

0,1549

3022

közterület

Katona József u.

0,2059

3033

közterület

Bánffy Dezső u

0,2239

3044

közterület

Szilágyi Dezső u.

0,1642

3053

árok

Kossuth Lajos u.

0,1506

3055/2

közterület

Vásártéri bölcsőde előtt

0,1491

3058

közterület

 

0,1177

3059 1

vásártér területén kialakított út

Kossuth Lajos u.

0,2839

3059/1

út

 

0,2839

3080

közterület

Dózsa György u.

1,4021

3088

közterület

Irányi utca

0,0440

3093

közterület

Szilágyi Dezső u.

0,7723

3101

közterület

Irányi utca

0,0906

3119

közterület

Bánffy Dezső u

0,8239

3131

közterület

Irányi utca

0,0900

3132

közterület

Katona József u.

0,9592

3166

közterület

Jósika u.

0,9335

3199

közterület

Tompa Mihály u.

0,6952

3222

közterület

Bem u.

0,8360

3256

közterület

Széchenyi u.

0,1085

3303

közterület

Irányi utca

0,0679

3330

közterület

 

0,4260

3347

közterület

Irányi utca

0,0974

3348

árok

 

0,1669

3388

közterület

Irányi utca

0,1953

3408

közterület

Pilisi u.

0,1878

3409

közterület

Pilisi u.

0,0958

3415/1

közút

 

0,0171

3415/8

közút

 

0,0202

3430

közterület

Fiumei u.

0,0467

3440

közterület

Pilisi u.

0,0945

3441

közterület

Pilisi u.

0,1135

3461

közterület

Sromfeld Aurél u.

0,3508

3484

közterület

Pilisi u.

0,1386

3485

közterület

Rákosi Jenő u.

0,3520

3486

közterület

Fiumei u.

0,3657

3497

közterület

Pilisi u.

0,0597

3545

árok

Jósika u.

0,0124

3589

közterület

Mária u.

0,2074

3620

közterület

Kolozsvári u.

0,5530

3621

közterület

 

1,3148

3622/24

közterület

Halas u.

0,5659

3622/46

közterület

Völgy u.

0,3763

3622/59

közterület

Völgy u.

0,2813

3622/80

közterület

Halas u.

0,1602

3645

közterület

Aradi u.

0,4540

3719

közterület

Lehel köz

0,0838

3755

közterület

Vasadi köz

0,1406

3783

közterület

Szélmalom u.

3,2399

3829

közterület

Rét u.

1,3399

3862

közterület

Avar u.

1,3482

3887

közterület

Mező u.

1,2117

3916

közterület

Páskom u.

1,0416

3942

közterület

Kodály Zoltán u.

0,3560

3970

közterület

Bartók Béla u.

0,3214

3993

közterület

Bródy Sándor u.

0,3256

4016

közterület

Gábor Áron utca

0,3313

4041

közterület

Türr István u.

0,3528

4065/2

beépítetlen terület (Puskin utca)

Puskin u.

0,4745

4065/3

közterület

Veres Pálné u.

0,3402

4065/5

közterület

Puskin u.

0,7048

4065 7

közpark és tó

Kistói út

6,8376

4065 9

út

Veres Pálné u.

0,3915

4123

közterület

Veres Pálné u.

0,4013

4163

közterület

Hegedűs Gyula utca

0,2757

4180

közterület

Jászai Mari tér

0,2370

4182

közterület

 

0,2305

4209

közterület

Kistemplom u.

0,2373

4210

közterület

 

0,2788

4214/2

szennyvíztisztító

Kistemplom u.

0,0438

4239

közterület

Fónyad Dezső u.

0,2708

4254/1

közterület

Nádas u.

0,4306

4254/2

közterület

Gém utca

0,6679

4265

közterület

Fónyad Dezső u.

0,2392

4291

közterület

Fónyad Dezső u.

0,2400

4319

közterület

Fónyad Dezső u.

0,2715

4335

közterület

Pósa Lajos u.

0,6645

4403/1

közterület

Ady Endre út

0,5616

4403/2

közterület

Ady Endre út

0,0191

4403/4

közterület

Ady Endre út

0,7492

4405

közterület

Ady Endre út

2,2689

4423

közterület

Madách u.

0,3302

4454

közterület

Murányi u.

0,3464

4465

mocsár

Murányi u.

1,5145

4477

közterület

Brassó u.

0,2674

4498

közterület

Erzsébet királyné u.

0,9503

4532

közterület

Rákóczi u.

0,6471

4561

közterület

Attila u.

0,6011

4584

közterület

Toldi u.

0,5213

4600

közterület

Kazinczy u.

0,4797

4613

közterület

Kálló esperes u.

0,0726

4653

közterület

 

0,0748

4654

közterület

 

0,0754

4698

közterület

 

0,0671

4699

közterület

 

0,0622

4748

helyi közút

 

0,0595

4749

közút

Forgács u.

0,5556

4778

közterület

Táncsics Mihály u.

0,6915

4788

közterület

 

0,0355

4824

közterület

Liszt Ferenc u.

0,5665

4829

közterület

Maros u.

0,0774

4843

közterület

Szabó Ilonka u.

0,0851

4853

közterület

Munkás u.

0,1185

4878

közterület

Szabó Ervin u.

0,5584

4888

közterület

 

0,0552

4905/2

közút

 

0,0129

4908

közterület

 

0,0206

4910/3

közút

Erzsébet királyné u.

1,0603

4910/6

közút

 

0,1710

4910/23

saját használatú út

Erzsébet kné folyt.

0,0317

4912

közterület

Ország út

0,4502

4913/1

közterület

Ipar u.

0,7083

4916/3

közterület

 

0,5920

4917/1

árok

Ipar u.

0,4504

4938

közterület

Simon István u.

0,1903

4940/5

közterület

Czuczor u.

0,0918

4945/8

közterület

Czuczor u.

0,1184

4966/1

közterület

 

0,3297

4966/2

közterület

Zrínyi u.

0,1433

4978

közterület

Babits Mihály u.

0,0921

4985

közterület

Klapka u.

0,1471

5034

közterület

Jókai u.

1,0267

5065

közterület

Kölcsey Ferenc u.

0,5409

5103

közterület

Babits Mihály u.

0,0834

5116

közterület

Klapka u.

0,1298

5148

közterület

Pozsonyi u.

0,9597

5150 76

közterület

 

0,0556

5150 84

út

Nyitrai u.

0,1201

5150/62

közterület

Iglói u.

0,2861

5150/63

közterület

Kassai u.

0,2568

5150/64

közterület

Balassi folytatása

0,7453

5150/66

közterület

Pozsonyi u.

1,8016

5248

közterület

Beáta. U.

0,0782

5258/1

közterület

Klapka u.

0,4343

5258/2

közterület

Balassi Bálint u.

0,5149

5266

közterület

Krúdy u.

0,3408

5275

közterület

Garam u.

0,0918

5276

közterület

Balassi Bálint u.

0,4378

5279/10

közterület

 

0,2265

5279/9

közterület

Balassi Bálint u.

0,0868

5390/1

út

Zólyom u.

0,0794

5524

közterület

Zólyom u.

0,0339

5713

közterület

Somogyi B. u.

0,6835

5735

út és közterület

 

0,1177

5747

közterület

Bajza

0,1060

5756

közterület

Lehel u.

0,0674

5757

közterület

Vörösmarty u.

0,2983

5790

közterület

Bacsó Béla u.

0,1730

5805

közterület

Beáta. U.

0,0884

5806

közterület

Beáta. U.

0,0532

5817

közterület

 

0,0083

5818

közterület

Késmárki u.

0,2534

5819

közterület

Zólyom u.

1,2295

5837

közterület

Beáta. U.

0,1015

5838/1

közforgalom elől el nem zárt magánút

Zólyom u.

0,0236

5838/4

közforgalom elől el nem zárt magánút

Késmárki u.

0,0236

5842/1

közforgalom elől el nem zárt magánút

Zólyom u.

0,0042

5842/4

közforgalom elől el nem zárt magánút

Késmárki u.

0,0039

5858/1

út

Zólyom u.

0,0155

5886

közterület

Bacsó Béla u.

0,3507

5887

közterület

Beáta. U.

0,0555

5901

közterület

Mátra u.

0,3318

5920

közterület

Bacsó Béla u.

0,2657

5933

közterület

Somogyi B. u.

0,2317

5947

közterület

Tátra u.

0,2876

5970

közterület

Somogyi B. u.

0,3382

6005

közterület

Kenderes u.

0,2874

6006

árok

Péteri út

0,1335

6007

közterület

Holdsugár u.

0,2915

6024

közterület

Kinizsi u.

0,1166

6025

közterület

Napsugár u.

0,2356

6034

közterület

 

0,0252

6042/2

közterület

Kinizsi u.

0,0120

6043/3

kivett út

Kinizsi u.

0,0039

6051 3

közterület

Kinizsi köz

0,0566

6066/1

közterület

Kinizsi u.

0,5000

6066/7

közterület

 

0,0774

6066/8

út

 

0,1804

6069/1

közterület

Péteri út

1,5830

6069/2

közterület

Kossuth Lajos u.

1,8522

6113

közterület

Nemzetőr köz

0,1063

6121/1

út

 

0,0045

6126/2

közterület

 

0,0362

6131

közterület

Kinizsi u.

0,7058

6165

közterület

Munkácsy Mihály u.

0,4948

6177/3

közterület

Székely Bertalan u.

0,1467

6200

közterület

Székely Bertalan u.

0,1578

6211

közterület

Csokonai u.

1,4338

6247

közterület

Köztársaság u.

0,3821

6256

közterület

Liliom u.

0,2775

6271/1

közterület

Eötvös u.

0,2985

6271/2

közterület

Eötvös u.

0,2449

6291

közterület

Batsányi u.

0,1788

6348

közterület

Váci Mihály u.

0,1953

6353/3

út

Váci Mihály u.

0,0105

6395

közterület

 

0,0159

6399

közterület

Acsádi u.

0,7017

6421

közterület

Pince u.

0,0711

6422/6

közterület

Garibaldi u.

0,0370

6423

közterület

 

0,0231

6434

közterület

Bajcsy-Zsilinszky

1,6400

6449

közterület

Kisfaludy u.

0,1610

6466

közterület

Liliom u.

0,1867

6467

közterület

Deák Ferenc u.

1,2441

6487

közterület

Szilhát u.

0,3529

6520

közterület

Acsádi u.

0,3114

6551

közterület

Nemzetőr u.

0,8615

6552

közterület

Liliom u.

0,3541

6587

közterület

Acsádi u.

0,3908

6622

közterület

Arany János u

0,4184

6667/2

közterület

Deák Ferenc u.

0,1911

6751

közterület

Forrás u.

0,5712

6753

közterület

Kossuth Lajos u.

0,1413

6784

közterület

Bocskai u.

0,7367

6822

közterület

Dobó István u.

0,2237

6831

közterület

Árpád u.

0,0846

6832/1

közterület

Kálvin tér

0,1686

6832/2

közterület

Batthyányi u.

0,0801

6853

árok

Árpád u.

0,0198

6854

közterület

Árpád u.

0,4852

6870

árok

Dobó István u.

0,0512

6884

közterület

Liliom u.

0,7033

6921

közterület

Bocskai u.

0,1790

6942

közterület

Kisfaludy u.

0,7658

6965

közterület

Füzes u.

0,0417

6966/8

közterület

Nagydiófa u.

0,0521

6976

közterület

Cinka Panna u.

0,0316

6977/1

közterület

Bocskai u.

0,1475

6977/2

közterület

Bercsényi u.

0,6370

7014

közterület

 

0,1503

7035

közterület

József Attila u.

1,7217

7055

árok

Kisfaludy u.

0,0313

7061

közterület

Kisfaludy u.

1,0080

7062

közterület

 

0,0804

7077/1

közterület

Kapisztrán u.

0,6237

7088

közterület

Liliom u.

0,0916

7089

közterület

Dugonics u.

1,1813

7090

közterület

Liliom u.

0,1926

7110

közterület

Mikszáth Kálmán u.

1,2020

7134

közterület

Liliom u.

0,2420

7160

közterület

Batthyányi u.

0,0839

7181

közterület

Honvéd u.

0,0429

7184

közterület

Alkotmány u.

0,6151

7197

közterület

Báthori u.

0,1399

7210

árok

Batthyányi u.

0,0766

7224

út

Batthyányi u.

0,2568

7246

árok

Batthyányi u.

0,0929

7317

közterület

Batthyányi u.

0,1810

7376

közterület

Batthyányi u.

0,0829

7405

közterület

Martinovits u

0,0739

7426

árok

Kossuth Lajos u.

0,0338

7431

közterület

 

0,0299

7436

közterület

 

2,4039

7437/1

közterület

Kossuth Lajos u.

2,7404

7431/2

közterület

Luther tér

0,0740

7447/13

út

Irányi utca

0,4228

7448

közterület

Malomhegy u.

0,2833

7506/11

közterület

Zöldmező u.

0,2406

7507

közterület

Traktor u.

0,2772

7515/1

saját használatú út

Tamási Áron u.

0,2983

7515/30

saját használatú út

Mike Kelemen u.

0,3487

7515/46

árok

 

0,1168

7516

csatorna

 

0,1174

7517

közterület

 

0,1677

7518

közterület

 

0,2860

8011/1

csatorna

 

0,2389

8011/3

csatorna

 

0,2208

8016/2

saját használatú út

 

0,0963

8023/2

saját használatú út

 

0,2228

8073

helyi közút (0295/44)

Dózsa Gy. Összekötő

1,2883

9574/1

közút

 

0,0315

9870

közút

 

0,0126

9884

közút

 

0,0259

0350/37

udvar

Haleszi út vízműkút

0,0502

098/360

saját használatú út

 

0,2766

0134/139

saját használatú út

 

0,5546

0134/141

saját használatú út

 

0,3342

0134/143

saját használatú út

 

0,3438

2594/2

közterület

Petőfi Sándor u.

0,0158

13594/31

közút

Magócsi István u.

0,0320

8069/2

magánút

Acsádi köz

0,0054

13322/4

közút

Kós Károly u.

0,0464

0359/86

közút

szervízút a 4-es mellett

0,0421

5835/1

közterület

Késmárk u.

0,0094

5836/1

közterület

Zólyom u.

0,0087

11664/2

helyi közút

Füzes u.

0,2910

7447/35

kivett árok

Rákosi Jenő u.

0,0217

4910/13

saját használatú út

 

0,1530

7503/9

saját használatú út

 

0,0401

018/13

saját használatú út

 

0,0405

034/27

saját használatú út

 

0,1280

034/29

saját használatú út

 

0,0680

034/9

saját használatú út

 

0,2851

035/21

saját használatú út

 

0,2852

051/90

saját használatú út

 

1,0248

051/92

saját használatú út

 

0,0818

066

saját használatú út

 

0,8831

070/6

saját használatú út

 

1,6512

096/6

saját használatú út

 

0,2131

096/8

saját használatú út

 

0,8517

096/385

saját használatú út

 

0,7135

096/392

saját használatú út

 

0,8078

098/30

saját használatú út

 

0,2678

098/60

saját használatú út

 

0,1394

098/61

saját használatú út

 

0,4132

098/112

saját használatú út

 

0,3205

098/160

saját használatú út

 

0,3221

098/212

saját használatú út

 

0,5370

098/233

saját használatú út

 

0,6151

098/243

saját használatú út

 

0,1953

098/266

saját használatú út

 

0,2328

098/283

saját használatú út

 

0,1743

098/284

saját használatú út

 

0,0441

098/295

saját használatú út

 

0,1564

098/314

saját használatú út

 

0,1992

098/315

saját használatú út

 

0,2332

098/318

saját használatú út

 

0,1486

098/338

saját használatú út

 

0,1502

098/356

saját használatú út

 

0,1509

098/359

saját használatú út

 

1,1748

098/361

saját használatú út

 

0,0369

098/362

saját használatú út

 

0,1713

098/363

saját használatú út

 

0,0313

098/365

saját használatú út

 

0,1151

098/419

saját használatú út

 

0,5124

098/495

saját használatú út

 

0,2541

098/497

saját használatú út

 

0,0742

0104/16

saját használatú út

 

0,5885

0108/41

út

 

0,1497

0110/14

saját használatú út

 

0,0356

0116/10

saját használatú út

 

0,4695

0122/3

saját használatú út

 

0,2291

0129/16

saját használatú út

 

0,7951

0134/137

saját használatú út

 

0,1529

0134/140

saját használatú út

 

0,0861

0134/144

saját használatú út

 

0,3927

0134/145

saját használatú út

 

0,4041

0169/20

saját használatú út

 

0,2756

0298/53

saját használatú út

 

0,2817

0324/11

saját használatú út

 

0,0162

0359/26

saját használatú út

 

0,0330

0367/75

saját használatú út

 

0,1405

0376/33

saját használatú út

 

0,1457

0379/4

saját használatú út

 

0,1056

0386/14

saját használatú út

 

0,5353

0386/18

saját használatú út

 

0,2321

0276

saját használatú út

 

0,5529

0278

saját használatú út

 

0,2803

2. melléklet a 9/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Monor város korlátozottan forgalomképes törzsvagyonáról

3. melléklet

HRSZ

művelési ág

utcanév

h, m2

Megjegyzés

0314/16

szántó

vízműkút

0,0791

 

0322/11

agyaggödör

5. sz. vízműkút

0,4715

 

0332/1

vízmű

Csévharaszti út

1,3324

 

2425/6

transzformátorház

Németh Ágoston

0,0008

 

2437

középiskola, lakóház, 2 rendezetlen funkciójú épület, tornacsarnok, iskolaépület, öltöző bővítés, udvar

Ady Endre

1,7505

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

2561/1

lakóház és udvar

Dózsa György

0,1496

 

2594/1

irodaház, udvar és raktár

Petőfi S. u. 28.

0,1294

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp. Javára

2606/3

bölcsőde

Virág u. 33.

0,2632

 

2701

óvoda, udvar és melléképület

Petőfi Sándor u. 29.

0,1560

 

2776/2

beépítetlen terület

Ady Endre út

0,0679

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

2782

iskola, tornaterem és udvar

Ady Endre út

0,4637

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

3415/10

óvoda

Katona József u. 26.

0,5320

 

3873

beépítetlen terület

Jászai Mari tér

0,1063

 

3874

beépítetlen terület

Jászai Mari tér

0,1109

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

3875

beépítetlen terület

Jászai Mari tér

0,1126

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

4181/3

iskola és sportcsarnok, udvar

Jászai Mari tér

0,6020

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

4181/4

óvoda, udvar

Jászai Mari tér

0,3036

 

4580

óvoda

Toldi u.

0,1185

 

4579

Szterényi tanműhely (orvosi rendelő)

Toldi u.

0,0839

Vagyonkezelői jog a Ceglédi Szakképzési Centrum javára

4913/21

iskola, rendezetlen funkciójú épület

Ipar u.

0,7967

Vagyonkezelői jog a Ceglédi Szakképzési Centrum javára

4915/12

tornaterem

Ipar u.

0,2415

Vagyonkezelői jog a Ceglédi Szakképzési Centrum javára

4915/9

ipartelep

Ipar u.

0,2555

Vagyonkezelői jog a Ceglédi Szakképzési Centrum javára

5150/10

ipartelep (trafó)

Pozsonyi u.

0,0063

 

5777

óvoda

Kossuth Lajos u.

0,3020

 

6134/4

udvar (iskola)

Nemzetőr u.

0,0240

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6141

beépítetlen terület

Kinizsi u.

0,1429

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6142

beépítetlen terület

Kinizsi u.

0,1475

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6143

általános iskola

Nemzetőr u.

0,3243

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6144

általános iskola és tornaterem

Nemzetőr u.

0,6194

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6147/2

udvar

Liliom u.

0,0260

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6657

lakóház és udvar (nev.tan.)

Deák Ferenc u.

0,1089

Vagyonkezelői jog a Ceglédi Tankerületi Kp javára

6665

Városháza társasház

Kossuth Lajos u.

0,3158

 

6713

napközi otthon, udvar

Bajcsy-Zsilinszky

0,2220

 

6752

könyvtár, zeneiskola

Kossuth Lajos u. 88.

0,1601

Vagyonkezelői jog a Ceglédi Tankerületi Kp javára

6826

kultúrház

Bocskai u.

0,1665

 

6833

általános iskola

Kossuth Lajos u.

0,3520

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6836/1

beépítetlen terület

József Attila u.

0,0281

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6836/2

lakóház és udvar

József Attila u.

0,0700

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

6837

lakóház és udvar (tanműhely)

Batthyányi u.

0,0493

Vagyonkezelői jog a Monori Tankerületi Kp javára

KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.

 

társasági részesedés 100%

 

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

 

társasági részesedés 100%

 

Monori Városfejlesztő Kft.

 

társasági részesedés 100%

 

3. melléklet a 9/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Monor város forgalomképes üzleti vagyonáról

4. melléklet

HRSZ

művelési ág

utcanév

h, m2

0126/3

tanya

Földvári tanya

0,4764

014/7

udvar

Péteri major

0,3986

0324/2

tanya

Haleszi út

0,4796

074/7

hulladéklerakó telep

Bajcsy-Zsilinszky

1,5618

076/5

tanya

Bajcsy-Zsilinszky

0,6132

076/9

tanya

Bajcsy-Zsilinszky

0,2955

10014

épület (kút)

Strázsa utca

0,0007

11150

lakóház és udvar (csőszház)

Temetőhegy u.

0,0183

13270

beépítetlen terület

Detrich tanya

0,5535

13271

beépítetlen terület

Detrich tanya

0,8210

13272

lakóház és udvar

Detrich tanya

0,0985

13277

beépítetlen terület

Detrich tanya

0,3967

13279

beépítetlen terület

Detrich tanya

0,5495

13284/14

beépítetlen terület

Tó u.

0,0276

13284/26

beépítetlen terület

Ybl Miklós u.

0,0341

13296/3

beépítetlen terület

Blaha Lujza u.

0,0791

13324

beépítetlen terület

Temesvári u.

0,0409

13333/8

beépítetlen terület

Temesvári u.

0,0943

3051

géppark, udvar (A, B, C, D épületet megillető földhasználati jog)

Kossuth Lajos u.

0,7073

3055/1

beépítetlen terület (leendő bölcsőde)

Kossuth Lajos u.

0,5200

3055/3

beépítetlen terület (vásártér)

Kossuth Lajos u.

1,0320

3056

vásártér

Kossuth Lajos u.

1,1817

3057

ipartelep (vásártér)

Kossuth Lajos u.

0,1879

3059/2

vásártér

Kossuth Lajos u.

0,7914

3622/67

beépítetlen terület

Völgy u.

0,0591

4065/4

beépítetlen terület

 

0,0717

4065/8

beépítetlen terület

Kistói út

1,0000

4065/10

beépítetlen terület

Kistói út

0,1135

4066/1

beépítetlen terület

Pósa Lajos u.

0,0199

4354/2

beépítetlen terület

Pósa Lajos u.

0,0180

4786

beépített terület

Táncsics Mihály u.

0,1827

5081

beépítetlen terület

Balassi Bálint u.

0,0675

5150/72

beépítetlen terület

 

0,0042

5219/1

beépítetlen terület (szennyvízátemelő)

Balassi Bálint u.

0,0420

5230

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0710

5231

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0692

5232

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0713

5233

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0697

5234

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0780

5244

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0719

5259/3

sporttelep, üzletsor, stadion fejépület és WC blokk épület

Balassi Bálint u.

4,3436

5280

beépítetlen terület

Balassi Bálint u.

0,0699

5289

beépítetlen terület (kenderáztatók)

 

0,0088

5324

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0078

5373

beépítetlen terület

 

0,0109

5427/1

beépítetlen terület

 

0,2686

5454

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0164

5459

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0068

5461

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0078

5503

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0179

5528

beépítetlen terület

 

0,0080

5529

beépítetlen terület

 

0,0089

5534

beépítetlen terület

 

0,0045

5542

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0334

5544

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0173

5558

beépítetlen terület

 

0,0179

5560

beépítetlen terület

 

0,0083

5562

beépítetlen terület

 

0,0259

5569

beépítetlen terület

 

0,0060

5578

beépítetlen terület

 

0,0097

5580

beépítetlen terület

 

0,0042

5581

beépítetlen terület

 

0,0048

5584

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0165

5588

beépítetlen terület

 

0,0082

5590

beépítetlen terület

 

0,0168

5592

beépítetlen terület

 

0,0083

5594

beépítetlen terület

 

0,0041

5596

beépítetlen terület

 

0,0071

5599

beépítetlen terület

 

0,0080

5600

beépítetlen terület

 

0,0101

5601

beépítetlen terület

 

0,0095

5603

beépítetlen terület

 

0,0093

5604

beépítetlen terület

 

0,0104

5607

beépítetlen terület

 

0,0115

5608

beépítetlen terület

 

0,0182

5611

beépítetlen terület

 

0,0214

5614

beépítetlen terület

 

0,0041

5616

beépítetlen terület

 

0,0091

5618

beépítetlen terület

 

0,0082

5626

beépítetlen terület

 

0,0052

5630

beépítetlen terület

 

0,0377

5639

beépítetlen terület

 

0,0059

5643

beépítetlen terület

 

0,0114

5644

beépítetlen terület

 

0,0163

5645

beépítetlen terület

 

0,0181

5650

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0096

5652

beépítetlen terület

 

0,0075

5654

beépítetlen terület

 

0,0086

5659

beépítetlen terület

 

0,0081

5664

beépítetlen terület

 

0,0086

5669

beépítetlen terület

 

0,0069

5670

beépítetlen terület

 

0,0188

5671

beépítetlen terület

 

0,0252

5673

beépítetlen terület

Kenderes u.

0,0077

5674

beépítetlen terület

Kenderes u.

0,0106

5677

beépítetlen terület

 

0,0087

5680

beépítetlen terület

 

0,0049

5683

beépítetlen terület

 

0,0057

5685

beépítetlen terület

 

0,0080

5687

beépítetlen terület

 

0,0138

5688

beépítetlen terület

 

0,0147

5693

beépítetlen terület

Kenderes u.

0,0089

5694

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0456

5696

beépítetlen terület

 

0,0091

5703

beépítetlen terület

 

0,0099

5709

beépítetlen terület

 

0,0275

5711

beépítetlen terület

Somogyi B. u.

0,0406

5712

beépítetlen terület

 

0,0058

5822

beépítetlen terület

Késmárki u.

0,1092

5826/4

beépítetlen terület

 

0,0403

5835/2

beépítetlen terület

Késmárki u.

0,0715

6043/4

beépítetlen terület

Kinizsi u.

0,0441

6066/20

beépítetlen terület

Péteri út

0,2087

6067 1

raktár

Péteri út

0,6656

6708/15

beépítetlen terület

Forrás sor

0,1227

6757/2

beépítetlen terület

 

0,0014

6836/1

beépítetlen terület

József Attila u.

0,0281

6970/4

beépítetlen terület

Nagydiófa u.

0,0680

6971/2

beépítetlen terület

 

0,0224

6971/3

beépítetlen terület

 

0,0827

7024/1

lakóház és udvar

 

0,0487

7024/3

ipartelep (Tabán)

Cinka Panna u.

0,4251

7025

lakóház és udvar

Cinka Panna u.

0,0676

7027

lakóház és udvar

Cinka Panna u.

0,0239

7443

beépítetlen terület

Fiumei u.

0,0608

7447/26

beépítetlen terület

Irányi utca

0,0374

9959

présház

Strázsa hegy

0,0169

011/18

szőlő

 

0,0075

0297/9

szántó

Békási dűlő

3,9267

0309/9

szántó

 

0,0660

047/6

gyep (legelő)

 

0,1942

051/48

szennyvíziszap gyűjtő-tároló

 

0,5000

059/61

szántó

Tetei dűlő

0,4456

076/2

erdő

Téglaházi dűlő

0,1668

092/12

szántó

Vágóhídi dűlő

0,1724

092/14

szemétlerakó telep és út, agyaggödör

Bajcsy-Zsilinszky

0,0842

092/15

szemétlerakó telep

Bajcsy-Zsilinszky

0,3448

092/16

gyep (legelő) agyaggödör, szántó, erdő

Bajcsy-Zsilinszky

2,2050

092/6

szántó

Téglaházi dűlő

0,6665

092/7

szántó

Téglaházi dűlő

0,6273

094/1

szántó

Téglaházi dűlő

1,8363

094/15

szántó

Téglaházi dűlő

2,8320

10163

zártkerti művelés alól kivett

Strázsa utca

0,0824

10180

zártkerti művelés alól kivett

Strázsa utca

0,2126

10205/1

zártkerti művelés alól kivett

Strázsa utca

0,1314

10206

zártkerti művelés alól kivett

Strázsa utca

0,1579

10207

zártkerti művelés alól kivett

Strázsa utca

0,1575

10365

zártkerti művelés alól kivett

Strázsa utca

0,4898

11194

zártkerti művelés alól kivett

Temetőhegy u.

0,0953

11352

zártkerti művelés alól kivett

Temetőhegy u.

0,0130

11647/2

zártkerti művelés alól kivett

Temetőhegy u.

0,1744

11647/3

zártkerti művelés alól kivett

Temetőhegy u.

0,0302

11664/1

zártkerti művelés alól kivett

Malomhegy u.

0,1513

11819

zártkerti művelés alól kivett

 

0,0143

11822

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

11830

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

11849

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0143

11932

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

11952

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

11962

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

11963

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

11993

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

12073

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

12093

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

12110

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

12171

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

12180/2

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0108

12192

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

12193

zártkerti művelés alól kivett

Pincehely u.

0,0144

13284/1

gyep (legelő)

Tó u.

1,2226

9305

zártkerti művelés alól kivett

Strázsa utca

0,1489

9518/2

zártkerti művelés alól kivett

 

0,3687

7012

beépítetlen terület

Cinka Panna u.

0,0332

6963

temető, ravatalozó és üzlethelyiségek

Bajcsy-Zsilinszky

0,3176

7106/1

lakóház és udvar

Mikszáth Kálmán u.

0,1016

2406/5

társasház

Mátyás király u.

0,0281

2406/4

társasház

Kiss Ernő u

0,1066

2425/5

társasház

Ady Endre út

0,0316

2452

társasház

Petőfi Sándor u.

0,1318

2506

társasház

Virág u.

0,0766

6342/4

beépítetlen terület

Csokonai u.

0,0105

6342/5

beépítetlen terület

Csokonai u.

0,0125

6342/7

beépítetlen terület

Csokonai u.

0,0080

6662

társasház

Deák Ferenc u.

0,0923

6707/4

társasház

Kossuth Lajos u.

0,0724

6754

társasház

Kossuth Lajos u.

0,0459

2428

VIGADÓ Kulturális és Civilközpont

Kossuth Lajos u.

0,2283

2592/3

lakóház és udvar (CSASE)

Petőfi Sándor u.

0,0554

6757/43

beépítetlen terület

Piactér

0,0016

6757/44

beépítetlen terület

Piactér

0,0027

6706

lakóház és udvar

Bajcsy-Zsilinszky

0,0399

6757/11

Üzlet

Piactér

0,0025

6757/36

üzlet

Piactér

0,0024

6757/38

beépítetlen terület

 

0,0053

6757/42

beépítetlen terület

 

0,0037

4558

lakóház és udvar

Attila u.

0,1299

6757/1

piactér

Bocskai u.

0,6649

076/12

szemétlerakó telep

Bajcsy-Zsilinszky

0,5000

076/13

szemétlerakó telep

Bajcsy-Zsilinszky

0,8575

2420

üzlet (volt posta)

Petőfi Sándor u.

0,0874

5279/7

beépítetlen terület

 

0,3594

5291

beépítetlen terület

 

0,0085

5292

beépítetlen terület

 

0,0076

5294

beépítetlen terület

 

0,0083

5295

beépítetlen terület

 

0,0147

5299

beépítetlen terület

 

0,0083

5304

beépítetlen terület

 

0,0087

5306

beépítetlen terület

 

0,0086

5307

beépítetlen terület

 

0,0238

5309

beépítetlen terület

 

0,0179

5314

beépítetlen terület

 

0,0086

5321

beépítetlen terület

 

0,0083

5323

beépítetlen terület

 

0,0138

5325

beépítetlen terület

 

0,0096

5331

beépítetlen terület

 

0,0061

5337

beépítetlen terület

 

0,0098

5343

beépítetlen terület

 

0,0095

5345

beépítetlen terület

 

0,0101

5348

beépítetlen terület

 

0,0045

5349

beépítetlen terület

 

0,0093

5351

beépítetlen terület

 

0,0199

5353

beépítetlen terület

 

0,0081

5363

beépítetlen terület

 

0,0099

5368

beépítetlen terület

 

0,0363

5371

beépítetlen terület

 

0,0119

5377

beépítetlen terület

 

0,0042

5381

beépítetlen terület

 

0,0110

5385

beépítetlen terület

 

0,0093

5386

beépítetlen terület

 

0,0093

5441

beépítetlen terület

 

0,0189

5443

beépítetlen terület

 

0,0089

5444

beépítetlen terület

 

0,0084

5445

beépítetlen terület

 

0,0091

5451

beépítetlen terület

 

0,0087

5455

beépítetlen terület

 

0,0103

5458

beépítetlen terület

 

0,0047

5460

beépítetlen terület

 

0,0173

5462

beépítetlen terület

 

0,0087

5463

beépítetlen terület

 

0,0091

5525

beépítetlen terület

 

0,0101

5526

beépítetlen terület

 

0,0096

5531

beépítetlen terület

 

0,0155

5533

beépítetlen terület

 

0,0082

5551

beépítetlen terület

 

0,0045

5552

beépítetlen terület

 

0,0041

5553

beépítetlen terület

 

0,0097

5557

beépítetlen terület

 

0,0087

5587

beépítetlen terület

 

0,0096

5589

beépítetlen terület

 

0,0091

5591

beépítetlen terület

 

0,0086

5595

beépítetlen terület

 

0,0088

5598

beépítetlen terület

 

0,0096

5608

beépítetlen terület

 

1,0182

5609

beépítetlen terület

 

0,0089

5621

beépítetlen terület

 

0,0105

5624

beépítetlen terület

 

0,0078

5627

beépítetlen terület

 

0,0065

5628

beépítetlen terület

 

0,0104

5629

beépítetlen terület

 

0,0149

5632

beépítetlen terület

 

0,0370

5635

beépítetlen terület

 

0,0088

5637

beépítetlen terület

 

0,0100

5647/1

beépítetlen terület

 

0,0091

5647/2

beépítetlen terület

 

0,0091

5651

beépítetlen terület

 

0,0078

5657

beépítetlen terület

 

0,0087

5660

beépítetlen terület

 

0,0074

5661

beépítetlen terület

 

0,0166

5665

beépítetlen terület

 

0,0077

5675

beépítetlen terület

 

0,0024

5678

beépítetlen terület

 

0,0189

5681

beépítetlen terület

 

0,0135

5686

beépítetlen terület

 

0,0085

5691

beépítetlen terület

 

0,0052

5692

beépítetlen terület

 

0,0052

5697

beépítetlen terület

 

0,0110

5700

beépítetlen terület

 

0,0165

5710

beépítetlen terület

 

0,0220

5836/2

beépítetlen terület

Zólyom u.

0,0655

8074

beépítetlen terület

 

1,2682

0386/63

szántó (út)

 

1,0159

098/319

szőlő

 

3,5767

2663

lakás

Széchenyi u. 35.

0,2144

4359/5

beépítetlen terület

 

0,1281

6664

lakóház és udvar

 

0,0674

7992

saját használatú út

 

0,1312

7997

beépítetlen terület

 

0,0914

047/6

gyep (legel§)

 

0,1942

6835

lakóház és udvar

József Attila u. 2.

0,0527

9304/3

zártkerti művelés alól kivett és gazdasági épület

Szt. Orbán tér

0,0593

9520

zártkerti művelés alól kivett

Kilátó mellett

0,0978

9521

zártkerti művelés alól kivett

Kilátó mellett

0,0148

9523

zártkerti művelés alól kivett

Kilátó mellett

0,0899

6669

orvosi rendelő

Deák Ferenc u. 9.

0,0753

5219/4

beépítetlen terület

Zöldterület Sportcs.mellett

0,1484

5539

kert

Kenderes alja

0,0170

6364

beépítetlen terület

Csokonai u.

0,0345

3051/A

tinktúra gyártó üzem, műhely épület

Kossuth Lajos utca 147.

0,0304

3051/B

porta épület

Kossuth Lajos utca 147.

0,0016

3051/C

szociális épület, raktár

Kossuth Lajos utca 147.

0,0264

3051/D

iroda épület

Kossuth Lajos utca 147.

0,024

5089

uszoda

Balassa Bálint utca 14.

1,4296

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület döntésének megfelelően, a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Irodájának kijelölt ingatlanügyi ügyintézője köteles a döntéssel érintett ingatlan forgalomképességbeli átsorolását, valamint a Vagyonrendelet 1., 2., 3., 4. sz. mellékletébe tartozó vagyonelemek változásának végrehajtását nyomon követő nyilvántartást vezetni. A mellékletek változásainak átvezetése miatt szükséges a rendelet módosítása.