Meghívó

2023. május 25., csütörtök, 09:19

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2022. MÁJUS 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL

rendkívüli, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

 

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

 

  1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. számú módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

  1. Beszámoló Monor Város Önkormányzatának 2022. évi éves gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

  1. Az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentése, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló jelentés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

  1. VEKOP Szoc.rehab. projekttel kapcsolatos döntés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

  1. Beszámoló a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

  1. DAKÖV Kft. 2022. évi beszámolója

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

  1. A 213/2023. (V. 11.) és a 214/2023. (V. 11.) számú határozatok módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

  1. HÉSZ módosító javaslat megtárgyalása /Szóbeli előterjesztés./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

A ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

  1. Tájékoztató - Vágási András és Vágási Andrásné – 2200 Monor, Mikszáth K. u. 67. szám alatti lakosok települési támogatás elemi kár elhárítása ügyében tájékoztatás

Előadók: Darázsi Kálmán polgármester

Témafelelős: Bajkai Ágnes ügyintéző

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Prikrilné Hargas Éva irodavezető-helyettes
Gubán Sándor főépítész
Orosházi Tamás ügyintéző
Rajki László ügyvezető

 

Monor, 2023. május 23.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester