Pályázati felhívás a monori középfokú intézményekben tanulók számára létesített városi ösztöndíj megpályázására

2023. április 24., hétfő, 09:57

Pályázati felhívás a monori középfokú intézményekben tanulók számára létesített városi ösztöndíj megpályázására 2023/2024. tanév

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VI.28.) számú rendelete alapján (a rendelet teljes szövege a www.monor.hu oldalon olvasható) a 2023/2024. tanévben is lehetőség nyílik a monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíj megpályázására.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei

Az ösztöndíjat elnyerheti az aki:
a) állandó monori lakos;
b) a pályázat kiírásakor a tanuló monori középfokú iskolarendszerben, nappali

tagozaton tanul;
c) az év végi tanulmányi átlaga legalább: 4,7;
d) magatartása példás, vagy jó;
e) a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér másfélszerese alatt van.

Pályázat benyújtása

A tanuló 2023. június 20-ig saját iskolája igazgatójához nyújtja be a pályázati adatlapját, az alábbi igazolásokkal:

-  a tanuló lakcímkártyájának másolata,

-  a közös háztartásban élők lakcímkártyájának másolata,

-  tanulói jogviszony igazolása,

-  év végi bizonyítvány másolata,

-  közös háztartásban élő családtagok jövedelmeinek igazolása.

A kitöltött, mellékletekkel ellátott pályázati adatlapokat 2023. június 27-ig az iskola igazgatója juttatja el a Monori Polgármesteri Hivatalba (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; 129. iroda) Burján Sándor közoktatási ügyintéző részére.

Az ösztöndíj elbírálása, összege és folyósítása

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el a 2023. júliusi ülésén, melynek várható időpontja 2023. július 13.

A pályázatok elbírálását követően az ösztöndíjat havonta, minden hónap 15. napjáig (első alkalommal 2023. augusztus 15-ig) folyósítja a Monori Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. Az ösztöndíjat – amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik – egy tanítási évben tíz hónapra lehet folyósítani.

Az ösztöndíj havi összege a tárgyév január 1-jén érvényben lévő egy gyermekes egyedül álló családnak folyósított családi pótlék összegének a fele, azaz 6.850 Ft/hó.

PÁLYÁZATI ADATLAP