Munkatársat keres a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2023. április 19., szerda, 15:23

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Monori Rendelőintézet röntgenasszisztens munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

Egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2200, Monor Balassa Bálint utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

A 2020. évi C. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. alapján. Valamint a hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) korm.rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

Középiskola/gimnázium, röntgenasszisztens szakképesítés,

orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus

(BSc)Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), büntetlen előélet

cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata

hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék

működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata

alkalmazás esetén-90 napnál nem régebbi- hatósági erkölcsi bizonyítvány egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz (speciális)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ápolási igazgatóság nyújt, a 06 1 432-7513 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89-91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: röntgenasszisztens. Vagy elektronikus úton Ralovich Csilla ápolási igazgató részére a apig@bajcsy.hu e-mail címen keresztül vagy személyesen: Ralovich Csilla ápolási igazgató, Budapest, 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. B.épület I. emelet

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik, 4 hónapos próbaidő kikötésével