Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. április 21., péntek, 09:40

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a közterület használati rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete című 28/2004 (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. április 20.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

1. melléklet a 8/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete című 28/2004 (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

típus

egységnyi díj

2. A Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete című 28/2004 (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16). sora helyébe a következő rendelkezés lép:

16)

Egyéb, fentiekbe nem sorolható közterület-használat

500 Ft/m2/hó

Végső előterjesztői indokolás

Utólagosan észrevételezésre került, hogy a rendelet 2. számú, a közterület-használati díjtételeket tartalmazó mellékletében két helyen téves tartalom szerepel, ennek javítása miatt van szükség a rendelet módosítására.