Pályázati felhívás - területi védőnő

2023. március 23., csütörtök, 12:45

Monor Város Önkormányzata az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján
pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

 • főiskola, védőnői szakképesítés; 
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt;
 • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt;
 • felvett koronavírus elleni védőoltás;
 • érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
 • érvényes MESZK tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
 • önéletrajz;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata;
 • koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerint.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idő (3 hónap próbaidővel).                        

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye:         

Város Önkormányzat VI. sz. területi védőnői körzete

A munkakörbe tartozó feladatok:

Monor Város Önkormányzat VI. sz. védőnői körzetének területi védőnői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:          2023.05.01.

A pályázat benyújtásának határideje:                  2023.04.20.

A pályázat elbírálásának határideje:                    2023.04.24.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.).

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Virág Erika ügyvezető védőnő nyújt a 06 20 299 4080-as telefonszámon.