Külterületi utak felújítása

2023. március 1., szerda, 19:06

Monor Város Önkormányzata 2021 októberében nyújtotta be pályázatát a Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra. Közel 300 millió forint támogatást igényeltek, melyhez csaknem 16 millió forint önerőt vállalt az önkormányzat. A pályázat beadását követően megtörtént az előzetes helyszíni szemle is. Idén februárban érkezett meg a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítés és a támogató okirat.

A pályázati összegből az alábbi utak felújítását kell megvalósítani:
1. Hegyessy tanya (Csévharaszti úttólszámított 1,1 km hosszban a Vasadi útirányába) – aszfaltos út kialakítása.
2. Szélső út (Jókai–Zólyom utca között 500 m hosszban) – aszfaltos út kialakítása.
3. Dr. Csanády utca (felújított rész–Bajcsy utca közötti szakasz 730 m hosszban) – aszfaltos út kialakítása.
4. „Fesztivál körsétány” (a térköves résztől 630 m hosszban) – 75 m hossz- ban térköves sétány, a további szakaszon bazaltkockás sétány létrehozása. 5. Irsai olivér sor (Mendei út–Orbán tér között 400 m hosszban) –bazaltkockás sétány létrehozása.
6. 014/15 hrsz-ú út, (Patkó út) (Péteri út felől, a benzinkút melletti aszfaltos útszakasztól 175 m hosszban) – aszfaltos út kialakítása.

Nem a projekt része, de a projekthez kapcsolódik a „Szélső” út belterületi (Zólyom–Péteri út közötti) szakaszának felújítása. A tervek erre a szakaszra is elkészültek. Ennek a becsült költsége a 2021. évben született költségvetés alapján 25 millió forint körül van, de a tényleges bekerülési költség mértéke a közbeszerzés során derül majd ki.

Szintén a projektet érinti a „Fesztivál körsétány” végén lévő összekötő kis útszakasz, mely a Kadarka és a Sárfehér sort köti össze. Ez a kb. 20 m-es szakasz jelenleg nem út, hanem egy magántulajdonban lévő telek része. A pályázat ezt a kis szakaszt természetesen nem tartalmazza, mert nem önkormányzati tulajdonú, és nem út. A pályázat benyújtásakor már történt előzetes egyeztetés az ügyben, és a tulajdonos nem zárkózott el a területrendezéstől. Amennyiben sikerül a szakasz tulajdonjogát pozitívan rendezni, az úttá nyilvánítás után a projekten kívül egy későbbi időpontban önerőből megépíthető lenne szintén bazaltkockás sétányként.

A támogatói okirat szerint a projekt fizikai befejezésének határideje 2023. október 31.