Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. december 13., kedd, 15:37

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Monor Város Közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos helyi szabályokról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Monor Város közigazgatási területén működtetett közvilágítási lámpák fel- és lekapcsolását szabályozó fényerősség értékét 50 LUX-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Monor Város közigazgatási területén működtetett közvilágítási lámpatestek fényáramának a 100%-os működéshez képest átlagosan 50 %-kal történő leszabályozását rendeli el az 1. melléklet szerint.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

2022. december 8.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 23/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

A fényáram leszabályozásának mértéke

Fényáram-szabályozások időtartama

LED-es lámpatestek fényáram leszabályozásának a mértéke

16.00-17.00

0%

17.00-18.00

0%

18.00-19.00

0%

19.00-20.00

20%

20.00-21.00

20%

21.00-22.00

50%

22.00-23.00

50%

23.00-24.00

70%

24.00-01.00

70%

01.00-02.00

70%

02.00-03.00

70%

03.00-04.00

50%

04.00-05.00

50%

05.00-06.00

30%

06.00-07.00

30%

07.00-08.00

10%

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló, 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben kapott rendeletalkotási felhatalmazása alapján jelen önkormányzati rendeletével szabályozza a Monor Város közigazgatási területén működtetett közvilágítási lámpák fel- és lekapcsolását szabályozó fényerősség értékét, valamint közvilágítási lámpatestek fényáramának a 100%-os működéshez képest átlagosan 50 %-kal történő leszabályozását.