Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. december 13., kedd, 15:34

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel az alábbiakat rendeli el:

1. §

A Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004 (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004 (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet cím szövege.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon - gondoskodik.

 

 

2022. december 8.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 22/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

1. A Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004 (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Díjak”

2. A Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004 (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

 

típus

javasolt egységnyi díj

1)

Alapdíj

Ha az igényelt m2 és időszak alapján kalkulált összeg nem éri el a 2.500 Ft-ot, akkor a közterület-használati díj mértéke 0 Ft/kérelem, ha a kalkulált összeg 2.500 Ft és 5.000 Ft között van, akkor 5.000 Ft/kérelem, egyébként a 2)-16) pontok szerint kalkulált összeg.

2)

Az egyes intézményekhez, a már működő létesítményekhez, vállalkozásokhoz a közút területén kívül szükséges várakozóhely (kerékpár, motorkerékpár tároló, gépkocsi, lakókocsi, utánfutó, autóbusz, teher és különleges gépjármű és ezek szerelvénye, bérautó állomáshelye)

500 Ft/m2/hó

3)

Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető berendezés, cég és címtábla

1.000 Ft/m2/hó

4)

Önálló hirdető berendezés, figyelmeztető és tájékoztató tábla elhelyezése

2.000 Ft/m2/hó

5)

Taxiállomás, taxi kiállási helye:

35.000 Ft/db/év

6)

Gépjárművek értékesítés céljából történő elhelyezése közterületen

500 Ft/m2/nap

7)

Alapzatos zászlórúd, tartóoszlop, stb

1.000 Ft/m2/hó

8)

Lakóház és egyéb építési munkával kapcsolatos

5 m2-ig: 450 Ft/m2/hó

a.) felvonulási terület, építőanyag, állvány

5 m2-től: 350 Ft/m2/hó

b.) építési törmelék

1.000 Ft/m2/hó

9)

Javító és szolgáltató tevékenység, alkalmi-, mozgó-, és idényjellegű árusítás, amely történhet asztalról, árusító és egyéb fülkéből, sátorból, konténerből, pavilonból

5 m2-ig: 500 Ft/m2/nap, 5 m2-től: 400 Ft/m2/nap

10)

Vendéglátóipari előkert

800 Ft/m2/hó

11)

Üzleti szállítás, rakodás

500 Ft/m2/hó

12)

Felvonulás, rendezvények, utcabál

300 Ft/m2/nap

13)

Kiállítás, bemutató-vásár

600 Ft/m2/nap

14)

Mutatványos tevékenység

200 Ft/m2/nap

15)

Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes hasznosítása

100 Ft/m2/év

16)

Egyéb, fentiekbe nem sorolható közterület-használat

500 Ft/m2/év

Végső előterjesztői indokolás

A Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet hatályba lépése óta a közterület-használati díjakat tartalmazó 2. számú melléklet lényegében nem került módosításra. Tekintettel erre, valamint arra, hogy az elmúlt időszakban minden területen jelentősen emelkedtek az árak és díjak, indokolt valamennyi tétel nagyobb mértékű emelése.