Meghívó

2022. október 26., szerda, 15:32

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2022. OKTÓBER 28-ÁN PÉNTEKEN 8:00 ÓRAI KEZDETTEL

rendkívüli, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

  1. Intelligens vizesblokk közbeszerzési eljárást lezáró döntés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Témafelelős: Fekete Lívia ügyintéző

 

  1. Monorért Baráti Kör kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Prikrilné Hargas Éva irodavezető-helyettes
Rajki László ügyvezető

 

Monor, 2022. október 26.

 

Tisztelettel:

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester