Információk a több generáció együttélésére kialakított házakban élő családok rezsicsökkentés igénybevételének jogosultságáról

2022. szeptember 13., kedd, 11:38

Információk a több generáció együttélésére kialakított házakban élő családok rezsicsökkentés igénybevételének jogosultságáról

A 2022. szeptember 9-én megjelent 345/2022. (IX.9.) Kormányrendelet szerint az együtt lakó, egy mérőórát használó többgenerációs családok is jogosultak arra, hogy legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont mértékig rezsicsökkentett áron (https://njt.hu/jogszabaly/2016-69-20-2W 1. melléklet) vételezzenek földgázt.

Az igényléshez az alábbiakat kell tennie az érintetteknek:

- Személyesen vagy e-Papíron hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet szükséges benyújtani a Polgármesteri Hivatalba.

- A hatósági bizonyítvány az ügyfél büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata alapján vélelmezett jogszerű állapotot igazolja.

- A Hivatal a kérelem beérkezését követő 8 napon belül kiállítja a bizonyítványt, amelyet a lakossági fogyasztó büntető és kártérítési felelőssége vállalásával benyújthat az egyetemes szolgáltató részére.

- A kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza az egyetemes szolgáltató.

- A nyilatkozatot kizárólag lakossági fogyasztók nyújthatják be, legfeljebb négy önálló lakás rendeltetési egységre vonatkozóan.

- A hatósági bizonyítvány abban az esetben állítható ki, ha a lakások megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 105. §-ában foglaltaknak. (https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22 105. §).

- A hatósági bizonyítvány csak e kedvezmény igénybevétele céljából használható fel. Az erre vonatkozó figyelemfelhívást a hatósági bizonyítvány tartalmazza.

- Amennyiben az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványba foglaltakkal, akkor kérik, hogy az eljáró hatóság hatósági ellenőrzést folytasson le. Jogosulatlan igénybevétel esetén a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számol el a szolgáltató a felhasználóval.

Kérjük lakosainkat, hogy mielőtt benyújtják kérelmeiket, vizsgálják meg, hogy érintett lakásaik megfelelnek-e az OTÉK 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 105.§-ában foglaltaknak (https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22)!

Kérjük, a fenti útmutatások figyelmes elolvasását és értelmezését. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet ügyfélszolgálati időben is le lehet adni a polgármesteri hivatalban: hétfőn 8.00-17.30, szerdán 8.00-16.00 és pénteken 8.00-12.00 között.

További információ kérhető az alábbi e-mail címeken: oroshazi.tamas@monor.hu vagy barka.ferenc@monor.hu.

Kapcsolódó dokumentumok: