Pályázati felhívás védőnői munkakörre

2022. augusztus 26., péntek, 10:28

Monor Város Önkormányzata az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdetiskolavédőnő  munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, védőnői szakképesítés;
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt;
 • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt;
 • felvett koronavírus elleni védőoltás;
 • érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
 • érvényes MESZK tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata;
 • koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerint.

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű (2022.09.15-től előreláthatólag 2024. augusztus 31.)

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:           2022.09.15.

A pályázat benyújtásának határideje:                   2022.09.13.

A pályázat elbírálásának határideje:                     2022.09.14.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.).

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Virág Erika ügyvezető védőnő nyújt a 06 20 299 4080 telefonszámon.

 

Egyéb kikötések:

Próbaidő 4 hónap.