Monori Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet Családsegítő munkakör betöltésére

2022. május 12., csütörtök, 10:22

Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Monori Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Dobó István u. 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turóczi Csaba nyújt, a 0630 226 0212 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat címére történő megküldésével (2200 Monor, Dobó István u. 6. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/1895-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
  • Elektronikus úton Turóczi Csaba részére a monorcsal@gmail.com E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 1.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.