Ösztöndíj pályázat

2022. április 20., szerda, 14:23

Pályázati felhívás

a monori középfokú intézményekben tanulók számára létesített városi ösztöndíj megpályázására
2022/2023. tanév

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VI.28.) számú rendelete alapján (a rendelet teljes szövege a www.monor.hu oldalon olvasható) a 2022/2023. tanévben is lehetőség nyílik a monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíj megpályázására.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei

Az ösztöndíjat elnyerheti az aki:
a) állandó monori lakos;
b) a pályázat kiírásakor a tanuló monori középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul;
c) az év végi tanulmányi átlaga legalább: 4,7;
d) magatartása példás, vagy jó;
e) a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér másfélszerese alatt van.

Pályázat benyújtása

A tanuló 2022. június 20-ig saját iskolája igazgatójához nyújtja be a pályázati adatlapját, az alábbi igazolásokkal:

-  a tanuló lakcímkártyájának másolata,
-  a közös háztartásban élők lakcímkártyájának másolata,
-  tanulói jogviszony igazolása,
-  év végi bizonyítvány másolata,
-  közös háztartásban élő családtagok jövedelmeinek igazolása.

A kitöltött, mellékletekkel ellátott pályázati adatlapokat 2022. június 27-ig az iskola igazgatója juttatja el a Monori Polgármesteri Hivatalba (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; 129. iroda) Burján Sándor közoktatási ügyintéző részére.

Az ösztöndíj elbírálása, összege és folyósítása

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el a 2022. júliusi ülésén, melynek várható időpontja 2022. július 14.

A pályázatok elbírálását követően az ösztöndíjat havonta, minden hónap 15. napjáig (első alkalommal 2022. augusztus 15-ig) folyósítja a Monori Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. Az ösztöndíjat – amennyiben a rendelet másként nem rendelkezik – egy tanítási évben tíz hónapra lehet folyósítani.

Az ösztöndíj havi összege a tárgyév január 1-jén érvényben lévő egy gyermekes egyedül álló családnak folyósított családi pótlék összegének a fele, azaz 6.850 Ft/hó.

 

Pályázati adatlap