Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. április 20., szerda, 10:57

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

A monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről szóló 4/2000. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés foglalt felhatalmazása alapján, a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről szóló 4/2000. (II. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről szóló 4/2000 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

A díj összegéről, mely évente négy személynek adományozható, az önkormányzat minden évben a költségvetés tárgyalása során dönt. A díj ünnepélyes átadására minden évben a Pedagógus-napi ünnepségen kerül sor.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.


 

3. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. április 14.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző


 

 

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről szóló 4/2000. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosítása szükséges a pandémia miatti korábbi helyzet kompenzálása okán a maximálisan adományozható díjak száma vonatkozásában.