Jó tanuló - jó sportoló pályázat

2022. április 20., szerda, 14:31

Monor Város Önkormányzata 2022. évben tizenharmadik alkalommal ír ki pályázatot a "Monor Város jó tanulója - jó sportolója" cím elnyerésére. A pályázat célja az értékteremtés az által, hogy a kimagasló teljesítményt, annak mindenkori elismerését megmutassuk a fiataloknak, illetve szeretnénk ezen teljesítményeket tovább motiválni az újabb magasabb célok, további sikerek elérésért.

A pályázat célja:

- a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére;

- az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés;

- az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése;

- a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.

A címre felterjesztett diákok az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

- általános iskolai tanulók esetében 3 fő részére adható ki a díj;

- középiskolai tanulók esetében 1 fő részére adható ki a díj.
 

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a tanulók, akik a 2021/2022. tanévben:

- a félévi és év végi értékelésnél egyaránt 4,50, vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, emellett;

- 2021. július 1. és 2022. június 30. között az adott sportági szakszövetségek hivatalos megyei, területi vagy országos bajnokságán, illetve minősítő versenyén, vagy nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek;

- monori lakosok;

- és az elmúlt 3 pályázati ciklusban (2017., 2018. és 2019. év) nem részesült a „Monor Város jó tanulója - jó sportolója” cím elnyerésében.
 

Értékelés

A benyújtott pályázatok értékelését Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottsága végzi.

1.) A Bizottság a döntés meghozatalánál a tanuló 2021/2022. tanév félévi és év végi értékelésének átlagát két tizedes jegyig, kerekítve számítja be, az így szerezhető maximális érték 5,00 pont.

2.) A versenyeredmények tekintetében csak a legmagasabb értékű helyezés értékelendő a pontszámításban. Ennek értékelésekor maximum 4,00 pont adható, a következő kitételekkel:
• korosztályos Világ és Európa bajnoki 1-3 helyezés esetén 4,00 pont adandó;
• a szakszövetség, vagy diáksport szövetség által kiírt versenyen megszerzett szerzett korosztályos országos bajnoki 1-3 helyezés esetén 3,00 pont adandó;
• a szakszövetségek által elismert nemzetközi versenyen, illetve országos minősítő versenyen elért 1-3 helyezés esetén 2,00 pont adandó;
• a szakszövetség, vagy diáksport szövetség által kiírt korosztályos megyei/területi bajnoki 1-3 helyezés esetén 1,00 pont adandó.

3.) A bizottság saját hatáskörben maximum 2,00 pontot adhat, a sportoló jellemzésében megismert információk, pl.: összes, egyéb versenyeredmények, egyéb sporttevékenység, fair play, nehéz anyagi, szociális helyzet, stb. alapján.

A díjazottakat a pontszámítást követően egyszerű sorrendiséggel választja ki a Bizottság.

 

Felterjesztés

A felterjesztést tehet a pályázó szülője, gondviselője, testnevelője, edzője, illetve annak az oktatási intézménynek a vezetője, ahol a pályázó az adott tanévben a tanulmányait folytatta. A felterjesztés határideje: 2022. június 27. 18 óra.

A felterjesztést Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottságához kell személyesen, vagy postai úton eljuttatni. Cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78- 80.; 129-es iroda, ügyintőző: Burján Sándor.

A nyertes pályázók listáját Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.

Beküldendő:

Pontosan kitöltött pályázati adatlap. A versenyeredményeket kérjük az egyesület által hitelesíttetni (aláírás, pecsét)! Versenyeredmény sportági szakszövetségi hitelesítése nem szükséges, azonban ennek bemutatását a Bizottság a pályázatok értékeléséig kérheti. A tanulmányi eredményeket a képzést végző oktatási intézménnyel kérjük hitelesíttetni (aláírás, pecsét)!

A határidőn túl beérkezett, és a formailag hibás, hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság nem értékeli!

Az elismerésben részesülő diákokat külön is értesítjük, és egyben meghívót is kapnak a

"Monor Város jó tanulója - jó sportolója" cím díjátadó ünnepségére, amelyre tervezetten Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptemberi soros ülésén kerül sor.

A cím elnyerése a Monori Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 50 százalékának megfelelő pénzjutalommal (31.500 Ft) vagy ugyanilyen értékű ajándékutalvánnyal jár.

 

Pályázati adatlap