Pályázati kiírás - Virág utca 60. alatti társasházi lakás

2022. január 31., hétfő, 11:24
Monor Város Önkormányzata, Monor, Kossuth Lajos u.78-80., pályázat útján értékesíti a kizárólagos tulajdonát képező, 2506/A/2 társasházi albetétben nyilvántartott,

 

Monor, Virág utca 60. sz. alatti társasházi lakás ingatlant, melynek

legalacsonyabb igényelt vételára, egyben induló ára:

20.000.000.-Ft

 

A lakás alapterülete: 50,6 m2, mely 2 szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből áll

A lakás megtekinthető: előzetesen egyeztetett időpontban, munkaidőben

Fizetési feltételek: A vételár összegét szerződéskötéskor, egyösszegben kell kiegyenlíteni.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában, „LAKÁS PÁLYÁZAT VIRÁG 60.” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

  • személyes adatait,
  • elérhetőségét,
  • milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,
  • az általa ajánlott vételár összegét,
  • pályázati biztosíték1 (200.000.-Ft) befizetésének igazolását,
  • a Nemzeti vagyonról szóló tv. 13. § (2) bekezdésében foglaltak2 teljesítésére
  • vonatkozó nyilatkozatát

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülését megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

Egyéb megjegyzés: Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

Bővebb felvilágosítás:

Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodájának 108-as irodájában, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon a 0629/612-314-es melléken.

 

Monor, 2022. január 20.

 

Darázsi Kálmán s.k. dr. Urbán Hajnalka s.k.
polgármester jegyző

1 Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb vételár 1%-a. A biztosíték Monor Város Önkormányzatának 11742056-15392079-00000000 számlájára történő befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg az adásvételi szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

2 Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.