Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. december 15., szerda, 15:58

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

A közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetmény alapjáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdésében és a 236. § (4) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Monori Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 63.000.- Ft-összegben állapítja meg.

2. §

(1) A Monori Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 10 %.

(2) A Monori Polgármesteri Hivatalnál a legalább osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás esetén a vezetői illetmény pótlék mértéke: 10%.

3. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2021. december 9.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzata a 28/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendeletével a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapját egységesen 60.000 Ft-ban állapította meg, a rendelet 2021. december 31. napjával hatályát veszíti, ezért javasolt az új illetményalap megállapítása.