Pályázati felhívás iskolavédőnő munkakör betöltésére

2021. augusztus 13., péntek, 10:28

Monor Város Önkormányzata

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján
pályázatot hirdet

iskolavédőnő

munkakör betöltésére

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű    

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Nemzetőr Általános Iskola (2200 Monor, Nemzetőr u. 22-26.)

Monori Kossuth Lajos Általános Iskola (2200 Monor, Kossuth L. u. 98.)

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott iskolavédőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

                   

Pályázati feltételek:

  • főiskola, védőnői szakképesítés;
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;
  • megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt;
  • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt;
  • felvett koronavírus elleni védőoltás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
  • önéletrajz;
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  • működési nyilvántartási engedély, kamarai tagság, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata;
  • koronavírus elleni védőoltás felvételének igazolása a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet szerint.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.09.06.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.09.03.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.).

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Virág Erika ügyvezető védőnő nyújt a 06 20 299 4080 telefonszámon.

 

Egyéb kikötések:

Próbaidő 4 hónap.