Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. augusztus 11., szerda, 13:28

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 6.726.379.904,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 2.992.006.439,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -3.734.373.465,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének)

b) finanszírozási bevételi összegét 3.794.923.885,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 3.734.373.465,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

aa) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.864.655.430,- Ft

ab) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 265.846.233,- Ft

ac) Közhatalmi bevételek 566.051.250,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

ae) Felhalmozási bevételek 49.500.000,- Ft”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pont ah)–aj) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

ah) Költségvetési bevételek összesen: 2.992.006.439,- Ft

ai) Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 0,- Ft

aj) Belföldi értékpapírok bevételei 580.956.010,- Ft”

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés a) pont al) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

al) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft.”

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:)

b) Finanszírozási bevételek összesen 3.794.923.885,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 6.786.930.324,- Ft”

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés e)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:)

e) Működési kiadások 3.115.640.764,- Ft

ea) személyi juttatások 1.096.596.253,- Ft

eb) Munkaadót terhelő járulékok 183.008.326,- Ft

ec) Dologi kiadások 954.753.178,- Ft

ed) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.241.000,- Ft

ee) Egyéb működési célú kiadások 854.042.007,- Ft

f) Felhalmozási kiadások 3.610.739.140,- Ft

fa) Beruházások 2.751.089.816,- Ft

fb) Felújítás 843.898.377,- Ft

fc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 15.750.947,- Ft

fd) Költségvetési kiadások összesen 6.726.379.904,- Ft

fe) Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0,- Ft

ff) Belföldi értékpapírok kiadásai 0,- Ft

fg) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 60.550.420,- Ft

fh) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.194.780.270,- Ft

fi) Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése 0,- Ft

fj) Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -1.194.780.270,- Ft

fk) Finanszírozási kiadások összesen 60.550.420,- Ft

g) Kiadások mindösszesen 6.786.930.324,- Ft

h) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3.734.373.465,- Ft

i) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3.734.373.465,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 14. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 15. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 16. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 17. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 18. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete

a) 3. § (3) bekezdés a) pont am)–ao) alpontja,

b) 1. melléklet cím szövege,

c) 2. melléklet cím szövege,

d) 4. melléklet 1. pont,

e) 5. melléklet 1. pont,

f) 6. melléklet 1. pont,

g) 9. melléklet 1. pont,

h) 10. melléklet 1. pont,

i) 11. melléklet 1. pontja,

j) 12. melléklet 1. pont,

k) 13. melléklet 1. pont,

l) 14. melléklet 1. pont,

m) 15. melléklet 1. pont,

n) 16. melléklet 1. pont,

o) 17. melléklet 1. pont,

p) 18. melléklet 1. pont.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

5. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. augusztus 10.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző