MEGHÍVÓ

2021. augusztus 24., kedd, 17:28

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. AUGUSZTUS 26-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 17:00 ÓRAI KEZDETTEL

rendkívüli, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

 

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

  1. Monor településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítása teljes és egyszerűsített eljárásban

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

  1. KÖVÁL Nonprofit Zrt. – városüzemeltetési ágazat létszámbővítése

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László vezérigazgató

 

  1. Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása – BM pályázat

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

  1. VP6-6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

  1. Napsugár Óvoda bővítésével kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

  1. Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős:

 

  1. Forrás meghatározásával kapcsolatos döntés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

  1. 179/2020. (III. 12.) KT határozat módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző
Gubán Sándor főépítész
Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László ügyvezető

 

Monor, 2021. augusztus 24.

 

 

Tisztelettel:

 

Darázsi Kálmán

polgármester