MEGHÍVÓ

2021. augusztus 6., péntek, 13:05

MEGHÍVÓ

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. AUGUSZTUS 10-ÉN KEDDEN 16:30 ÓRAI KEZDETTEL

rendkívüli, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

  1. Monor Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

  1. SA-DI Kft., Monor, 0359/35 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

  1. Monor Város Önkormányzatának Közbeszerzési Terve – V. sz. módosítás

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

  1. Mező, Mátra, Tátra, Péteri utca felújítása – BM pályázat

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

  1. Pince utca közművesítésével kapcsolatos kérdés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Leé István ügyintéző

 

  1. Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Leé István ügyintéző

 

  1. Gyermekszállítással kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

  1. Monori állatvédő civil szervezetek részére történt önkormányzati felajánlás

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző
Gubán Sándor főépítész
Rajki László ügyvezető

 

Kérem, hogy a napirendi pontok tárgyalásának fontosságára tekintettel a képviselő-testületi ülésen feltétlenül szíveskedjen megjelenni.

 

Monor, 2021. augusztus 6.

 

Tisztelettel: Darázsi Kálmán
  polgármester