Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Bizottsága feladatkörébe tartozó támogatási célok megvalósítására

2021. július 16., péntek, 10:28

Az Emberi Erőforrások Bizottsága rendelkezési keretéből támogatja a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti célok megvalósítását, különösen:
- a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását,
- a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását,
- a művészeti alkotómunka feltételeinek javítását, művészeti értékek létrehozását és megőrzésének elősegítését,
- városi szintű tantárgyi (történelmi, helytörténeti, stb.) versenyek megrendezését,
továbbá e bizottsági keretből támogathatóak azok a kezdeményezések, amelyekre lakossági szükségletek kielégítése érdekében kerül sor, vagy értékhordozó, közösségteremtő funkcióval bírnak.

A pályázható legmagasabb támogatási igény 150.000 Ft.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.
 

A részletes pályázati felhívás és a pályázati adatlap az alábbi linkekről tölthető le.

EEB A pályázati felhívás 2021

EEB A pályázati adatlap 2021