MEGHÍVÓ

2021. július 9., péntek, 12:34

MEGHÍVÓ

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. JÚLIUS 15-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRAI KEZDETTEL

soros, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Vigadó, díszterem

 

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

Nyílt ülés keretében:

 

 1. Interpellációk

 1. Rendelet a bizottság keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről, valamint a pályázati kiírás elfogadása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Jogi és közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 1. Monor és Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány kuratóriumának 2020. évi beszámolója

Előadó: a kuratóriumi elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága)

Témafelelős: előadó, Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző

 

 1. Oláh István Alapítvány kuratóriumának 2020. évi beszámolója

Előadó: a kuratórium hivatalos képviselője

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága)

Témafelelős: előadó, Benkőné Henke Zsuzsánna Magdolna ügyintéző

 

 1. Vízkorlátozási terv megtárgyalása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Artzt Sándor üzemigazgató

 

 1. Víziközművek gördülő fejlesztési terve 2021.

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

 1. Solar-Kit Kft. / Kiani Milán Dániel, Monor, 0172 és 0376/34 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

 

 1. Tájékoztató az augusztus 20-i rendezvény programjáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

 1. Szemők György szobrászművész felajánlása /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

 1. Monor Város Önkormányzata 2021. évi Közbeszerzési Tervének módosítása /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető, Rajki László ügyvezető

 

 1. Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

Előadók: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. Napsugár óvoda bővítésével kapcsolatos döntés /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadók: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. A kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatáról szóló jelentésben leírt javaslatok megvalósítására vonatkozó intézkedési tervben foglalt döntések meghozatala /Az anyag egy része helyben kerül kiosztásra./

Előadók: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László vezérigazgató

 

 1. VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatos döntések

Előadók: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. Tájékoztató a Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott 2020. évi döntésekről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 1. Beszámoló a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Előadók: Darázsi Kálmán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Forgách Tamás irodavezető

 

 1. Beszámoló a közterület-felügyelők 2020. évi munkájáról

Előadók: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

 1. Monori belterületi utak felújítása – közbeszerzési terv kiírása /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Menetrend szerinti helyi buszjárattal kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Pince utcai útépítési kérelem

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Monor, Kós Károly utca és Temesvári utca lakóinak kérelme útépítés és kamera kihelyezés tárgyában

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Petőfi Sándor utca 12. szám falvizesedési problémák

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Fekete Lívia ügyintéző

 

 1. A Monor, Bajcsy-Zs. u. 2. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Vásárlási szándék az Ady E. u. 2448 hrsz.-ú ingatlanra

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Beérkezett pályázatok elbírálása /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Monor Okos Város projekttel kapcsolatos döntések /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető, Juhász László alpolgármester, Rajki László ügyvezető

 

 1. Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása a monori középfokú intézményekben tanulók részére

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

 1. Monor város közterületein található veszélyes fák fakivágási, faápolási munkái

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Botos Krisztina ügyintéző

 

 1. Babadoboz szolgáltatásra árajánlat

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 1. Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

 

 1. Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Bajkai Ágnes ügyintéző

 

 1. Települési gyermeknevelési támogatás és települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek támogatása a 2021.06.25-i tűzeset kapcsán

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Szekeres Szabolcs ügyintéző

 

 1. Települési gyermeknevelési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Szekeres Szabolcs ügyintéző

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző

Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László ügyvezető, vezérigazgató
Gubán Sándor főépítész
Artzt Sándor üzemigazgató
Balatoniné Sárosi Márta az Oláh István Alapítvány képviselője

További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
Tóthné Szabó Éva hivatalvezető

 

Monor, 2021. július 8.

Tisztelettel:

Darázsi Kálmán

polgármester