Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. június 28., hétfő, 15:48

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati alapítású címek, valamint kitüntetések adományozásának a vészhelyzet idejére történő felfüggesztéséről szóló 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, valamint a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzati alapítású címek, valamint kitüntetések adományozásának a vészhelyzet idejére történő felfüggesztéséről szóló 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2021. június 24.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

Általános indokolás

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben Monor Város Polgármestere az év elején a 3/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelettel döntött az önkormányzati alapítású címek, valamint kitüntetések adományozásának a vészhelyzet idejére történő felfüggesztéséről.

 

A járvány harmadik hullámának végéhez közelítve, tekintettel az ezzel összefüggő, biztató jövőbeli kilátásokra, valamint több díj (pl. városi ösztöndíjak, a köz szolgálatáért díj) adományozására vonatkozóan érkezett képviselői jelzésre az év hátralévő részére hatályon kívül helyezésre került a díjak adományozásának felfüggesztésére vonatkozó önkormányzati rendelet.