Pályázati felhívás - Kossuth Lajos Óvoda óvodapedagógus munkakör

2021. május 25., kedd, 14:17

Kossuth Lajos Óvoda - Monor

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kossuth Lajos Óvoda - Monor

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.08.01-től előreláthatólag 2022.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyengéné Burján Szilvia nyújt, a 06-29-410-739 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kossuth Lajos Óvoda - Monor címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2021. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.monor.hu - 2021. május 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 4 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kossuthovoda.hu/ honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.