A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet titkársági ügyintézői munkakör betöltésére

2021. május 26., szerda, 11:49

A Monori Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

titkársági ügyintézői

munkakör betöltésére

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;

 • cselekvőképesség;

 • büntetlen előélet;

 • 29/2012. (III. 07.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. pontjában meghatározott feladatkör II. besorolási osztály figyelembevételével

 

A pályázat elbírálásánál előny:

 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 1-3 év gyakorlat;

 • hasonló területen szerzett szakmai ismeret;

 • közigazgatási alap/szakvizsga megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz;

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik;

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

Bérezés: a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapjáról szóló 28/2020. (XII. 16.) számú rendelete az irányadóak. A Képviselő-testület 60.000-Ft-ban állapította meg a 2021. évi illetmény alapot. Az elfogadott illetményalapnak megfelelően a 2021. évi cafetéria juttatás éves keretösszege, mely magába foglalja a fizetendő járulékokat is 300.000-Ft.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, próbaidő 6 hónap.

A munkavégzés helye: Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.).

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

A polgármester, a jegyző, az alpolgármester és az aljegyző napi munkavégzését elősegítő feladatok ellátása. A polgármester, jegyző levelezéseinek intézése, határidők figyelemmel kísérése. A napi munkaprogram zavartalanságának biztosítása érdekében a releváns információk begyűjtése, rendszerezése. Értekezletek, tanácskozások, rendezvények előkészítése, szükség esetén megszervezése. A hivatalos látogatók fogadása, az ügyfelek alapvető tájékoztatása. Egyéb adminisztratív jellegű, valamint protokolláris feladatok ellátása.

ASP szakrendszer teljes körű használata. Postabontás, iktatás, irattározás.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 06. 07.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 06. 14.

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2021. 06. 16.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot „pályázat titkársági ügyintézői munkakör betöltésére; azonosító szám: 01/ 91-2 /2021” megjelöléssel a Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve, elektronikusan a titkarsag@monor.hu, vagy 2200 Monor, Kossuth L. u.78-80. postai úton lehet benyújtani.

 

Bővebb felvilágosítás Bajkai Rita személyügyi ügyintézőtől, a 06-29-612-306-os telefonszámon kérhető.