Monor Város Polgármesterének 30/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. december 21., hétfő, 16:24

Monor Város Polgármesterének

30/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének c) pontjából az „állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

2. §

A rendelet 18. § (1) bekezdéséből az „állandó vagy ideiglenes jelleggel” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

3. §

A rendelet 19. § címéből, valamint az (1) bekezdéséből az „állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

4. §

A rendelet 19. § (2) és (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

5. §

A rendelet 20. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

6. §

A rendelet 21. § (1) bekezdéséből az „Állandó jelleggel végzett” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

7. §

A rendelet 21. § (2) bekezdéséből az „állandó jellegű” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

8. §

A rendelet 21. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

9. §

A rendelet 22. § (1) bekezdéséből az „Állandó jelleggel végzett” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

10. §

A rendelet 22. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

11. §

A rendelet 23. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.

 

12. §

(1) 2021. január 1. napján lép hatályba, és az azt következő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. december 21.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző