Tájékoztató kötelező maszkviselésről

2020. november 12., csütörtök, 10:08

Tisztelt Lakosok!

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) - (4) bekezdései elrendelték, hogy a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön,

b) a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen -lásd lentebb-, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,

c) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során,

d) - az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével - a bevásárlóközpont területén,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

ea) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

eb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

f) ügyfélfogadási időben

fa) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

fb) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

fc) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben - az ott foglalkoztatottakat is beleértve - rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

g) minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,

h) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet)

ha) történő munkavégzés során,

hb) vendégként

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Az egészségügyi intézmény területén - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - mindenki köteles az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot viselni.

(3) Az egészségügyi intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

(4) A szociális intézményben

a) az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal,

b) az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint
az (1) bekezdésben meghatározott módon maszkot kell viselniük.


A fentieken túl - a Korm. rendeleti felhatalmazás alapján - Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a 21/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelettel döntött arról, hogy Monor város területén a  Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott módon maszkot kell viselni:

 1. Monor város belterületének közterületein;
   
 2. Monor városban az alábbi nyilvános helyeken:
  ba) Városi Piac teljes területén,
  bb) Vasútállomás nyitott területén,
  bc) Autóbusz Pályaudvar nyitott területén és az autóbusz megállóhelyeken,
  bd) játszótereken,
  be) temetőkben,
  bf)  közintézmény (pl. nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény, közigazgatási szerv, posta), pénzintézet és üzlet (pl. gyógyszertár, élelmiszerbolt, zöldséges stb.) előtt és azok parkolóiban.

 A Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b.) pontja a fentiekben hivatkozottak szerint tehát  a sporttevékenység során, valamint a parkokban (pl. Tavas-park, Fő tér , OTP előtti tér, stb.), illetve zöldterületeken, és a külterületen (pl. Strázsa-hegy stb.) is felmentést ad a maszkviselési kötelezettség alól.

A maszkot úgy kell viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje!

A fenti védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. A Honvédség közterületi járőrszolgálatot is ellát.

Aki a szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt kiszabható helyszíni bírság összege 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig, ismételt elkövetés esetén 200.000,- Ft-ig terjedhet.

Fenti intézkedések december 11-ig vannak hatályban.

Darázsi Kálmán
polgármester