Partnerségi egyeztetés

2020. november 10., kedd, 15:45

Tisztelt monori lakosok és városunkban működő egyházak, civil szervezetek és gazdasági társaságok!

 

Monor város 18/2020. (IX. 18.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól önkormányzati rendeletének megfelelően az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy két területen módosítja város helyi építési szabályzatát:

-A SHINHEUNG KFT kérelmére, az Erzsébet Királyné utcában lévő 4919/15 helyrajzi számú ingatlan tekintetén olyan építési övezetet kialakítását tervezi, amely lehetővé teszi az üzem fejlesztéséhez szükséges munkaerő biztosítása érdekében munkásszállás kialakítását. A tervezési területet az Önkormányzat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

-A DIGI KFT kérelmére, a Kistói út mellet fekvő 4359/5 helyrajzi számú, jelenleg a szennyvízátemelő szivattyú elhelyezésére szolgáló ingatlan tekintetében olyan építési övezetet kialakítását tervezi, amely lehetővé teszi új bázisállomás kiépítését. A nagysebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházásokat a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánította.

 

A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg.

A tervdokumentáció véleményezése a jogszabályoknak megfelelően megkezdődött. Az érintett területekre vonatkozó jelenleg hatályos településszerkezeti és szabályozási tervi részleteket a következő linkre kattintva tekinthetik meg: TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Ezúton felkérjük Önöket hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket és javaslataikat, a járványhelyzetre tekintettel, írásban jutassák el az Önkormányzat felé 2020.11.18-ig, postai úton a 2200 Monor Kossuth Lajos u. 78-80. illetve elektronikus úton a titkarsag@monor.hu címre.