A 21/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. november 11., szerda, 15:30

Monor Város Polgármesterének
21/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

a maszkviselés helyi szabályairól

 

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott módon maszkot kell viselni:

  1. Monor város belterületének közterületein;
  2. Monor városban az alábbi nyilvános helyeken:

ba) Városi Piac teljes területén,

bb) Vasútállomás nyitott területén,

bc) Autóbusz Pályaudvar nyitott területén és az autóbusz megállóhelyeken,

bd) játszótereken,

be) temetőkben,

bf)  közintézmény (pl. nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény, közigazgatási szerv, posta), pénzintézet és üzlet (pl. gyógyszertár, élelmiszerbolt, zöldséges stb.) előtt és azok parkolóiban.

 

2.    §

(1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 12-én hatályát veszti.

 

(2)   Ez a rendelet a helyben szokásos módon kerül kihirdetésre.

 

Monor, 2020. november 11.

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző