Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2020. szeptember 18., péntek, 10:07

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 2/2006. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő - testülete – a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 2/2006. (I. 31.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A Rendelet az alábbi 13. § ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK szakasszal egészül ki:

 

13. §

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

  1. A 2020. évben kihirdetett vészhelyzetre, és egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. évben a bizottsági keret A és B komponensének pályázati kiírási határideje jelen Rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb 2020. szeptember 25-e, a pályázatok legkésőbbi elbírálási határideje 2020. október 31.

  1. A 2020. évben kihirdetett vészhelyzetre, és egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. évben a jelen Rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott D komponens pályázati kiírására nem kerül sor.”

 

2. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

Monor, 2020. szeptember 17.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző