Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmény - Igazgatási Szünet

2020. július 22., szerda, 11:03

Tisztelt Ügyfeleink!

Hivatkozva a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésére és a Monor Város Önkormányzat Képviselő – testületének 35/2020. (I.23.) számú határozatára a Monori Polgármesteri Hivatal 2020. július 27 – 2020. július 31. igazgatási szünet miatt zárva tart.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A § (1) bekezdése a) pontja alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli támogatást folyósít.

Ennek vonatkozásában azon szülők részére, akiknek gyermekük számára a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló határozat lejárata erre az időszakra esik, Monor Város honlapjáról a kérelemre vonatkozó nyomtatványok letölthetőek, postai, vagy elektronikus (email), valamint a Monori Polgármesteri Hivatal portáján a kérelem beadására van lehetőségük. A nyomtatványok kitöltésében a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat (2200 Monor, Dobó I. u. 6.) munkatársai nyújtanak segítséget, amennyiben szükséges.

Továbbá tájékoztatásul közlöm, hogy ezen kérelmek elbírálására az igazgatási szünet lejárta utáni héten kerül sor, ennek alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás folyósítása a pótigénylés után valósul meg.

 

Közreműködésüket köszönjük!

 

Monor, 2020. július 21.