MEGHÍVÓ

2020. július 10., péntek, 10:06

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. JÚLIUS 16-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRAI KEZDETTEL

soros, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

AZ ÜLÉS NAPIRENDJE

 

Nyílt ülés keretében:

1. Interpellációk

2. Monor Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. számú módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

3. Beszámoló az ügyeleti területi alapellátás 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Egészségügyi szolgáltató és dr. Ugrin Dániel aljegyző

4. 2020. évi víziközmű gördülő fejlesztési terv

Előadó: Darázsi Kálmán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

5. Galló Tibor, Monor, 0376/70, 0376/71 hrsz. alatti ingatlan belterületbe csatolására vonatkozó kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Orosházi Tamás ügyintéző

6. A Tesla című musical előadással kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

7. Tájékoztató a monori játszóterek állapotáról

Előadó: Darázsi Kálmán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Takár Gábor Jenő vezérigazgató

8. A Katolikus temető területén létesült osszárium üzemeltetésének kérdései

Előadó: Darázsi Kálmán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Takár Gábor Jenő vezérigazgató

9. Monor Város Önkormányzatának 2020. évi Közbeszerzési Terve – IV. számú módosítás

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

10. Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről /

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

11. Beszámoló a Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetéséről (2019.01.01-2020.06.30.)

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

12. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régiója 2019. évi feladat-ellátási beszámolójának elfogadása (2020. évi feladat-ellátási díj megállapítása)

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

13. „Monor Okos Város” projekttel kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető, Juhász László alpolgármester, Rajki László ügyvezető

14. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2020. 07. 01-i ülése

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

15. Közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Leé István ügyintéző

16. Ady utcai fásítással kapcsolatos kérdések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kása Zoltán ügyintéző

17. Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos intézkedés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kása Zoltán ügyintéző

18. Tájékoztatás az Intézmények fenntartási, felújítási munkáiról

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző

19. A Monori Bölcsőde és az óvodák udvari játszóeszközeinek felújításának, karbantartásának folytatása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző

20. Városháza épületén a galambvédelmi rendszer átalakítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző

21. Tájékoztatás önkormányzati lakás gázkazán cseréjéről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző

22. Virág u. 60. sz. alatti lakás hasznosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

23. Beérkezett pályázat elbírálása /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

24. Menetrend szerinti helyi buszjárat működtetésével kapcsolatos döntések

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

25. Bárka Családi Bölcsőde és Játszóház támogatási kérelme

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

26. A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

27. Beszámoló a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

Előadó: Darázsi Kálmán elnök

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Forgách Tamás irodavezető

28. VEKOP-6.2.2-15 jelű, „A „Tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja – Monor” című projekttel kapcsolatos döntés

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

29. Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

 

Zárt ülés keretében:

  1. Települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Bajkai Ágnes ügyintéző

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

 

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Orosházi Tamás ügyintéző
Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László ügyvezető
Takár Gábor Jenő vezérigazgató
Jakab László ágazatvezető
Vadas Ferencné ágazatvezető
Artzt Sándor üzemigazgató
Rédei József ügyvezető

További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
Tóthné Szabó Éva hivatalvezető

 

Monor, 2020. július 10.

 

 

 

 

 

Tisztelettel:  
  Darázsi Kálmán
  polgármester