Pályázati Felhívás - óvodapedagógus

2020. május 28., csütörtök, 08:03

Monori Petőfi Óvoda

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Monori Petőfi Óvoda Telephelyre

6 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsember Ágnes nyújt, a 06204410933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Monori Petőfi Óvoda címére történő megküldésével (2200 Monor, Petőfi Sándor utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 6 fő óvodapedagógus.
  • Személyesen: Zsember Ágnes, Pest megye, 2200 Monor, Petőfi S. utca 29. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 30.