Tájékoztató a Bölcsődének és az Óvodáknak a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben történő működéséről

2020. május 22., péntek, 11:51

Tájékoztató a Bölcsődének és az Óvodáknak a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben történő működéséről

Tájékoztatom az óvodába, bölcsődébe járó gyermekek szüleit, hogy 2020. május 25-étől Városunkban a bölcsőde és az óvodák a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a  gyermekeket az intézmények óvodai nevelésben, illetve a  bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint, további feltételek előírása nélkül fogadják.

A rendkívüli szünet elrendeléséről szóló polgármesteri határozat visszavonásával valamennyi kisgyermek az eredeti intézményében lesz jogosult a szokásos ellátásra, gondozásra, nevelésre, valamint az étkezésre.

Az óvodák és a bölcsőde 2020. augusztus 31-éig csupán két hétre fog majd bezárni, az alábbiak szerint:

 

2020.év

07.hó

06-10

07.hó

13-17

07.hó

20-24

07.hó

27-31

08.hó

03-07

Monori Bölcsőde

 

 

 

zárva

zárva

Monori Petőfi Óvoda

zárva

zárva

 

 

 

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

zárva

zárva

 

 

Monori Szivárvány Óvoda

 

zárva

zárva

 

 

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

zárva

zárva

Monori Tesz-vesz Óvoda

 

 

 

zárva

zárva

Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a bölcsődések, óvodások gyermekétkeztetését május 25-étől kizárólag az intézményükben tudjuk biztosítani, és csak abban az esetben, ha a kisgyermek jár a bölcsődébe, vagy az óvodába. 

Kérem a szülőket, hogy az étkeztetés (adagszám) biztosítása érdekében haladéktalanul értesítsék a bölcsődét, illetve az óvodájukat arról, hogy gyermekük melyik naptól kezd óvodába, bölcsődébe járni és mikortól igényli az étkezést!

Kérem a szülőket, hogy a gyermekeknek a bölcsödébe, vagy az óvodába történő bekísérésekor, valamint az intézményből való távozáskor tartsák be a higiéniai előírásokat, viseljenek maszkot és tartsák meg a kötelező védőtávolságot!

 

Darázsi Kálmán
polgármester