Monor Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2020. (IV. 28.) rendeletének kihirdetése

2020. április 28., kedd, 10:42

Monor Város Önkormányzata Polgármesterének

8/2020. (IV. 28.) rendelete

Az önkormányzati alapítású címek, valamint kitüntetések adományozásának a vészhelyzet idejére történő felfüggesztéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, valamint a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel a következőket rendeli el:

 

1. §

A vészhelyzet időtartamára Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) számú önkormányzati rendeletének 12/A. § (4) bekezdésében, 12/B. § (6) bekezdésében, Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében, a Monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelet 6-8. §-aiban, a monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről szóló 4/2000. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § és 6. §-aiban foglalt rendelkezések végrehajtását felfüggesztem.

 

2. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2020. április 28.

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző