Változások a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási módjában

2020. március 16., hétfő, 18:00

Lakossági tájékoztató hivatali ügyfélfogasáról

 

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben fennálló veszélyhelyzetre tekintettel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az állampolgárok és a Hivatalban dolgozó munkavállalók egészségének megóvása érdekében 2020. március 16. napjától a Monori Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés tekintetében az alábbi intézkedéseket vezetjük be:

 

Személyesen kizárólag azon ügyfél fogadása történik, akinek a halaszthatatlan ügyében a személyes megjelenést jogszabály kötelezővé teszi (pl. egyes anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek). A személyes ügyfélfogadás ezekben az esetben is kizárólag előzetes - telefonon vagy e-mail útján történő - időpont egyeztetést követően történik, ügyfélfogadási időben.

 

Az időpont egyeztetésre és esetleges telefonos ügyintézésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség hivatali munkaidőn belül:

 

Titkárság: +36 29 612-310

Műszaki Iroda: +36 29 612-314, +36-29-612-315,

Adóügyek: +36 29 612-321,

Intézményekkel kapcsolatos ügyek: +36 29 612-305,

Hagyatéki ügyek: +36 29 612-344,

Ipari és kereskedelmi engedélyeztetés: +36 29 612-304,

Anyakönyv: +36 29 612-341, vagy +36 29 612-302

Szociális és gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyek: +36 29 612-318, vagy 06-29-612-319.

 

Továbbá tájékoztatni kívánjuk a lakosságot, hogy a 06–20-427-7137 telefonszámon, hétköznap 8-12 óráig kérhetnek segítséget azok az időskorúak, akiknek nem megoldott az alapvető élelmiszerek beszerzése, gyógyszerek kiváltása. Kérjük, hogy a segítségre szoruló idős, egyedülálló személyek hívják elsősorban ezt a számot.

 

A polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői fogadóórák visszavonásig nem lesznek megtartva. Észrevételeiket, kéréseiket postai, elektronikus úton, valamint telefonon tudják benyújtani az alábbi elérhetőségeken:

 

Telefon: +36 29 612-310, Fax: +36 29-612-311,

E-mail: titkarsag@monor.hu, 

Levelezési cím: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.

 

Kérem, hogy a benyújtani kívánt beadványát szíveskedjék az elektronikus ügyintézés keretei között (e-mailen), vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal részére, továbbá lehetőségük van írásos kérelmüket, beadványukat a Hivatal Portáján (Deák Ferenc u. felől) leadni.


Amennyiben a fentiek ellenére várakozni kell, kérem Önöket, hogy azt a Hivatal épülete előtt a szabad levegőn tegyék meg.


Kérem Önöket, hogy a foglalt időpontra is lehetőleg kísérő nélkül érkezzenek, kizárólag az ügyintézéssel érintett ügyfelek jöjjenek.


Kérem a tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel kizárólag halaszthatatlan ügyben keressék fel a Hivatalt!


A Hivatalban az ügyintézés folyamatos, a veszélyhelyzetben is törekszünk a közfeladataink maradéktalan ellátására, előfordulhat azonban az egyes eljárások határidőn túli elhúzódása. Ezzel kapcsolatban munkatársaink nevében is kérem szíves türelmüket és megértésüket.

 

Az intézkedések visszavonásig érvényesek.

További információkat Monor Város (www.monor.hu) internetes oldalán, a városui facebook oldalon (https://www.facebook.com/MonorHivatalosOldala/) és a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon (https://www.nnk.gov.hu)  találhatnak!


Kérem a szíves megértésüket és együttműködésüket.

Dr. Urbán Hajnalka jegyző