A 7/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. március 16., hétfő, 15:28

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

7/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

A Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. rendelet 1. sz. melléklete helyébe az e rendelet 1. sz. melléklete kerül.

 

  1. §

A Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. rendelet 3. sz. melléklete helyébe az e rendelet 2. sz. melléklete kerül.

 

  1. §

A Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. rendelet 4. sz. melléklete helyébe az e rendelet 3. sz. melléklete kerül.

 

  1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Monor Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 24/1999. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének a jelen Rendelettel nem módosított melléklete és rendelkezései változatlanul hatályosak maradnak.

 

  1. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. március 12.

 

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző