A 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. február 17., hétfő, 11:51

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 68. § (2) bekezdésének IV. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

2.    §

(1)   E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon - gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2020. február 13.

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző