A 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2020. február 17., hétfő, 11:55

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete

A helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés foglalt felhatalmazása alapján, a 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 12/B. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

(6) Az elismerés adományozásának megítélése a benyújtott pályázat és helyszíni megtekintés alapján, minden év június hónapban megtartásra kerülő soros Képviselő-testületi ülésén történik az e rendeletben, valamint pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az elismerés elnyerése érdekében – fénykép melléklettel - pályázati adatlap nyújtható be melynek benyújtási határideje minden év május hó 20. nap.

 

  1. §

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alkotásáról, használatáról, valamint a címekről és kitüntetésekről szóló 18/1991. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 12/B. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

(9) Az elismerések a Képviselő-testület által meghatározott helyen és időben kerülnek átadásra, és az elismerésben részesülők névsora megjelenik az önkormányzati újságban és annak honlapján.

 

  1. §

 

(1)   E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, majd azt követően hatályát veszti.

 

(2)   A kihirdetésről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2020. február 13.

 

 

                Darázsi Kálmán                                                                    dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző