Pályázati felhívás - Szivárvány Óvoda óvodapedagógus munkakör

2020. január 14., kedd, 14:03

Monori Szivárvány Óvoda       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Monori Szivárvány Óvoda
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Toldi utca 5.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánné Keller Márta nyújt, a 202993596 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Monori Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2200 Monor, Toldi utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 879/2019 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Bánné Keller Márta részére a monoriszivarvanyovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 29.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. január 14.