Meghívó lakossági fórumra

2020. január 28., kedd, 16:08

 

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Monor Város Önkormányzata a helyi építési szabályzatának módosítását határozta el az alábbi területeken tervezett fejlesztések megvalósíthatósága érdekében:

A Kossuth Lajos, az Ady Endre és a Virág utcák mentén lévő, Vt 2 és Vt 3 építési övezetekben fekvő ingatlanok a térképvázlat szerint

A módosítás célja az építési övezetekre vonatkozó parkolás szabályai és a parkolási rendelet előírásai összhangjának megteremtése. Az érintett területeket az Önkormányzat, határozatban, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A módosítás véleményezése tárgyalásos eljárás keretében történik.

Monor Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a lakosságot, az érdek-képviseleti és civil szervezeteket, vallási közösségeket, az érintett ingatlanok tulajdonosait és az érdekelt gazdálkodó szervezeteket a módosítás megindításáról. A tervezetet véleményezésre bocsájtja és ennek keretében az ismertetésére lakossági fórumot tart az önkormányzat partnerségi szabályzatának megfelelően.

A lakossági fórum időpontja:
2020. február. 6. 16:00
helyszíne: Monori Vigadó oktató terme
( Monor, Kossuth Lajos utca, 65-67.)

A fórumra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat a tárgyalásos eljárásra tekintettel a helyszínen, vagy a fórum időpontjáig, e-mailben a titkarsag@monor.hu címen, illetve levélben a Polgármesteri Hivatal címére ( 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78. -80. ) tehetik meg.