Pályázati felhívás - Monori Kossuth Lajos Óvoda intézményvezetői munkakör

2019. december 19., csütörtök, 11:41

Monor Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Monori Kossuth Lajos Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2025.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 39.

 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-a szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

  • magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség; pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor nyújt, a 06-29-612-305 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Monor Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/333-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényesen pályázókat a Képviselő-testület Emberi Erőforrások Bizottsága, illetve a Képviselő-testület hallgatja meg, majd dönt a vezető személyéről. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • www.monor.hu - 2019. december 19.
  • Monori Strázsa Újság - 2020. január 2.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.monor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.