Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2019. november 21., csütörtök, 16:56

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

19/2019. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdéséből az „és a KÖVÁL Rt. (továbbiakban üzemeltető)” szövegész törlésre kerül.

 

2. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdéséből az „Amennyiben a bérbeadó az üzemeltetői feladatokat nem a KÖVÁL Rt. útján látja el, erről a bérlőt az üzemeltető más szerv vagy személy megnevezésével írásban tájékoztatni köteles.” szövegész törlésre kerül.

 

3. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdéséből „az üzemeltető” szövegész törlésre kerül.

4. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének Monor Város Önkormányzat vagyonáról Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdés mondatának elejéről „az üzemeltető” szövegész törlésre kerül, a mondat végén pedig „az üzemeltető” szövegész „a Bérbeadó”-ra módosul

 

5. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdéséből „az üzemeltető” szövegész törlésre kerül.

 

6. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdéséből az „és az üzemeltető” szövegész törlésre kerül.

 

7. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdéséből az „és az üzemeltető”, valamint az „az üzemeltető javaslatára”szövegrészek törlésre kerülnek.

 

8. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdésében „a bérbeadó által üzemeltetéssel megbízott számlájára vagy pénztárába” szövegész „a Bérbeadó számlájára” módosul.

 

 

 

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdéséből „az üzemeltető” szövegész törlésre kerül.

 

10. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegész „Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság”-ra módosul.

 

11. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2019. november 14.

 

Darázsi Kálmán dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző