MEGHÍVÓ

2019. október 24., csütörtök, 08:43

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

ALAKULÓ ÜLÉSÉRE
2019. OKTÓBER 24-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRÁRA.

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem


NAPIREND

 

1. Himnusz

2. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről

Előadó: Veresné dr. Kispál Ágnes HVB elnök

3. Önkormányzati képviselők, Polgármester eskütétele

Előadó: Veresné dr. Kispál Ágnes HVB elnök

4. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

5. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előadó: Alpolgármester

6. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

7. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságainak megalakítása és a bizottság elnökeinek megválasztása

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

8. Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester

9. Delegált megbízása a Monor részvételével működő Társulásokba, valamint a HAJT-A Csapat Egyesületbe

Előadó: Darázsi Kálmán polgármester


Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívott:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Vendégként meghívott:
Forgách Tamás irodavezető
Kerepeszki Ildikó irodavezető
Orosházi Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László ügyvezető
Takár Gábor Jenő vezérigazgató
Gubán Sándor főépítész
Fazekas Józsefné intézményvezető
Iványi Margit intézményvezető
Bánné Keller Márta óvodavezető
Seres Istvánné óvodavezető
Técsiné Vas Ildikó óvodavezető
Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezető
Zsember Ágnes óvodavezető
dr. Uherkovich László igazgató
Tóthné Szabó Éva hivatalvezető