MEGHÍVÓ

2019. szeptember 6., péntek, 18:01

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. SZEPTEMBER 12-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRAI KEZDETTEL

soros, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

 

Napirend előtt: Monor Város „Jó tanulója, Jó sportolója” Díj ünnepélyes átadása

Átadja: dr. Zsombok László polgármester

 

 

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

 1. Interpellációk

 

 1. Monor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) számú rendelet 3. számú módosítása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester, dr. Urbán Hajnalka jegyző

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

 1. Tájékoztató Monor Város Önkormányzatának 2019. I. félévi gazdálkodásáról

Előadók: dr. Zsombok László polgármester, dr. Urbán Hajnalka jegyző

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

 1. Monori Óvodák 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beszámolója

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Burján Sándor ügyintéző

 

 1. A KÖVÁL Np. Zrt. által „Adásvételi keretszerződés élelmiszertermékek és alapanyagok szállítására a KÖVÁL Nonprofit Kft. részére 12 hónap időtartamra, vagy összesen nettó 162.520.000,- HUF keretösszeg erejéig” tárgyú a Kbt. 81. §-a szerinti uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban – az eljárást lezáró döntés meghozatala

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Takár Gábor Jenő vezérigazgató

 

 1. Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. "Új, 80 férőhelyes bölcsőde létesítése Monoron" projekttel kapcsolatos döntés /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén projekttel kapcsolatos döntések /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. "Monor Okos Város" projekttel kapcsolatos döntés /Az anyag helyben kerül kiosztásra./

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

 1. Monori Szakorvosi Rendelő felújításával kapcsolatos kérdések

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

 1. 4403 és 4405/2 hrsz.-ú Ady E. u. területrendezése

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Gyémántsziget Kft. bérleti szerződésének megszüntetése

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Vételi kérelem a 13279 hrsz.-ú ingatlanra

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. 670/2018. (XI. 15.) KT határozat módosítása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Schmidt Andrea szolgalmi jog alapítása iránti kérelme

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. A 2019. évi Pályaválasztási Kiállítás támogatása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

 1. Tájékoztatás az Intézmények fenntartási, felújítási munkáiról

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző

 

 1. Két darab felajánlott légkondicionáló berendezés intézményekbe való elhelyezése

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző

 

 

 1. Fás szárú növények ápolási munkáival kapcsolatos kérdések

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kása Zoltán ügyintéző

 

 1. Helyi vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Rendőrség javaslata elektromos sebességjelző és figyelmeztető táblák kihelyezése tárgyában

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Monor, Kiss Ernő utcában csatlakozó útburkolat felújítása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Lakossági petíció Monor közlekedésének biztonságosabbá tétele érdekében

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. Választásokkal kapcsolatos plakátok kihelyezésének kérdése

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

 1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázaton való részvételi szándék megtárgyalása, pályázat megtárgyalása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

 1. Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

 

 

A ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

 1. Javaslat Közbiztonsági Díj adományozására

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

 1. Sinkovicz Pálné lakbér támogatási kérelme

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Bajkai Ágnes ügyintéző

 

 1. Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Bajkai Ágnes ügyintéző

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző
dr. Ugrin Dániel aljegyző

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető
Forgách Tamás irodavezető
Hanzelik Andrea ügyvezető
Rajki László ügyvezető
Takár Gábor Jenő vezérigazgató
Vadas Ferencné ágazatvezető
Bánné Keller Márta óvodavezető
Seres Istvánné óvodavezető
Técsiné Vas Ildikó óvodavezető
Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezető
Zsember Ágnes óvodavezető
Gubán Sándor főépítész
Vántsa Katalin könyvvizsgáló

További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
Tóthné Szabó Éva hivatalvezető