MEGHÍVÓ

2019. július 8., hétfő, 09:18

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2019. JÚLIUS 11-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN 14:00 ÓRAI KEZDETTEL

soros, nyilvános ülést tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza, emeleti tanácskozóterem

 

A NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

1. Interpellációk

 

2. Monor Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 27.) számú rendelet 2. számú módosítása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester, dr. Urbán Hajnalka jegyző

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Forgách Tamás irodavezető

 

3. Monor és Környéke Mentésügyéért Közalapítvány 2018. évi beszámolója

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Rendek László kuratóriumi elnök

 

4. Óvodákkal kapcsolatos döntések

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

5. Gondozási Központ létszámbővítés iránti kérelme

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

6. Ceva-Phylaxia Zrt.-vel megkötendő településrendezési szerződés kérdései

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Gubás Sándor főépítész

 

7. Javaslat a Vigadó Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megválasztása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

8. ExperiDance előadással kapcsolatos kérdések

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Hanzelik Andrea ügyvezető

 

9. KÖVÁL Np. Zrt. 2019. évi üzleti tervének módosítása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Takár Gábor Jenő vezérigazgató

 

10. Beszámoló a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft. által koordinált projektekről

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

11. KEHOP-5.2.9 jelű, épületenergetikai pályázattal kapcsolatos döntések

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

12. Csapadékvíz elvezetés projekttel kapcsolatos döntések

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

13. Bajcsy Óvoda építése Monoron” című projekttel kapcsolatos döntés

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

14. Monori belterületi utak felújítása” című projekttel kapcsolatos döntés

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

15. Beszámoló a Monor Városi Sportcsarnok üzemeltetéséről (2019.04.01-2019.06.30.)

Előadók: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Rajki László ügyvezető

 

16. Okos város projekt – Adatlap véglegesítésével kapcsolatos döntés

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

17. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás ülésén tárgyalt kérdések

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető, Forgách Tamási irodavezető

 

18. Monori szennyvíz víziközmű hálózat meghibásodásával kapcsolatos döntések

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Kerepeszki Ildikó irodavezető

 

19. Monor, Balassi Bálint utcai burkolt medrű nyílt csapadékvíz elvezető csatorna tisztítási munkái

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Herner István ügyintéző

 

20. Közvilágítás üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos kérdés

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Leé István ügyintéző

 

21. Magánerős közművesítéssel kapcsolatos kérelmek

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Leé István ügyintéző

 

22. Tájékoztatás az Intézmények fenntartási, felújítási munkáiról

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Szanyi-Fekete Lívia ügyintéző

 

23. Beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

24. Poncz Fogászati Praxis Bt. kérelme

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: Bokros Károlyné ügyintéző

 

25. Monor Város Jó Tanulója – Jó Sportolója” pályázatok elbírálása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

26. A Belügyminisztérium válaszlevele a Strázsa-hegyen történő lakhatás megszűntetésére vonatkozó kezdeményezésre

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

27. Szent István Sportegyesület névhasználati kérelme

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

28. A 2019. évi közmeghallgatás időpontjának és programjának a meghatározása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

29. Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

 

 

A ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE

 

1. Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző

 

2. Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek

Előadó: dr. Zsombok László polgármester

Az anyag előkészítésében részt vesz: Emberi Erőforrások Bizottsága

Témafelelős: dr. Ugrin Dániel aljegyző, Bajkai Ágnes ügyintéző

 

Valamennyi napirendi pont tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

dr. Urbán Hajnalka jegyző dr. Ugrin Dániel aljegyző

 

Egyes napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívottak:

Kerepeszki Ildikó irodavezető

Forgách Tamás irodavezető

Rajki László ügyvezető

Hanzelik Andrea ügyvezető

Takár Gábor Jenő vezérigazgató

Vadas Ferencné ágazatvezető

Bánné Keller Márta óvodavezető

Seres Istvánné óvodavezető

Técsiné Vas Ildikó óvodavezető

Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodavezető

Zsember Ágnes óvodavezető

Iványi Margit intézményvezető

Rendek László kuratóriumi elnök

Gubán Sándor főépítész

Artzt Sándor üzemigazgató

 

További meghívottak:

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő

Tóthné Szabó Éva hivatalvezető