Pályázati felhívás a monori középfokú intézményekben tanulók számára létesített városi ösztöndíj megpályázására 2019/2020. tanév

2019. május 17., péntek, 13:10

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/1999. (IV.23.) számú rendelete alapján (a rendelet teljes szövege a www.monor.hu oldalon olvasható) a 2019/2020. tanévben is lehetőség nyílik a monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíj megpályázására.

 

Az ösztöndíj elnyerésének alapvető feltételei, hogy a tanuló:

  • állandó monori lakos legyen;
  • év végi tanulmányi átlaga:
  • alapfokú oktatásban részesülő tanulók esetében legalább 4,0;
  • gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanulók esetében legalább 4,5;
  • magatartás: példás vagy jó;
  • család egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér másfélszerese alatt legyen.

A tanuló 2019. június 20-ig saját iskolája igazgatójához nyújtja be a pályázati adatlapját, a rendelet 4.§-ban előirt feltételeket igazoló okmányokkal.

A kitöltött, mellékletekkel ellátott pályázati adatlapokat 2019. június 25-ig az iskola igazgatója juttatja el a Monori Polgármesteri Hivatalba (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.; 129. iroda) Burján Sándor közoktatási ügyintéző részére.

A pályázatok elbírálását követően az ösztöndíjat havonta – első esetben 2019. augusztus hónapban – minden hónap 15. napjáig folyósítja a Monori Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája. Az ösztöndíjat – amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – egy tanítási évben tíz hónapra lehet folyósítani.

Az ösztöndíj havi összege:

- Ha az ösztöndíjas tanulmányi eredménye 4,5 vagy az felett van, a tárgyév január 1-jén érvényben lévő egy gyermekes egyedülálló családnak folyósított családi pótlék összegének a fele, azaz 6.850 Ft/hó.

- Ha az ösztöndíjas tanulmányi eredménye 4,0 – 4,5 között van, a tárgyév január 1-jén érvényben lévő egy gyermekes családnak megállapított családi pótlék havi összegének a fele, azaz 6.100 Ft/hó.